COWI valgt som rådgiver ved Avinors flyplasser

02.11.2018

Avinor velger COWI som en av flere rammeavtaleleverandører i en omfattende, nasjonal rammeavtale av ingeniør- og rådgivingstjenester ved alle Avinors flyplasser i Norge.

COWI har inngått rammeavtale med Avinor på 3 av 4 fagpakker innenfor anlegg flyside, bygg og anlegg, samt arealplanlegging. COWIs team ble innstilt som nummer én på alle tre fagpakkene. Den fjerde fagpakken innen arkitektur ble tildelt NSW.

– Avinor skal sikre hele Norge gode luftfartstjenester og har store ambisjoner når det kommer til sikkerhet, effektivitet og miljø. Vi er stolte av å bli valgt som den foretrukne partneren for disse prosjektene, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør COWI Norge.

Oppdraget innebærer oppgaver innen ulike faser som idé, regulering, forprosjekt, detaljprosjekt, prosjekteringsledelse, kontrahering, oppfølging i byggetid, overlevering, dokumentasjon og tilstandsanalyser for alle Avinors flyplasser.

Innovative løsninger

COWI har markert seg som en ledende aktør innenfor lufthavner gjennom blant annet det omfattende arbeidet som er gjort – og som pågår – ved Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland.

– COWI har en betydelig posisjon innenfor lufthavner. Arbeidet vi har gjort ved Oslo lufthavn Gardermoen og på Flesland gjør at vi er i kontinuerlig berøring med nyvinnende teknologi som gir oss kunnskap til å skape de mest effektive lufthavnene nasjonalt og internasjonalt. Det er både inspirerende og givende å bruke ekspertisen vår innenfor en rekke av disse sentrale fagområdene, sier Frode Fjeldstad, prosjektsjef Flyplass COWI Norge.

COWI har utført mer enn 600 flyplassprosjekter rundt om i verden og benytter et stort antall spesialister i en rekke fagdisipliner, herunder flyplassplanlegging, programstyring, anleggsteknikk, bygninger, drift og vedlikehold samt tekniske installasjoner.

Sterke samarbeidspartnere

COWI har med seg Per Rasmussen, Asplan Viak, NSW Arkitektur og Dr. Ing Aas-Jakobsen som samarbeidspartnere. Flere av disse partene har samarbeidet på svært mange store prosjekter for Avinor og fungerer som et godt sammensveiset team.

Flere av samarbeidspartnerne var del av Team_T som jobbet med Terminal 2-prosjektet ved Oslo lufthavn, som etter åpningen i 2017 er kåret til verdens grønneste flyplass. Buildingsmart International Awards i Tokyo 2018 kåret nylig arbeidet med ny terminal (T2) til et av verdens beste BIM-prosjekter.

Tidligere i høst vant COWI sammen med Nordic – Office of architecture og lokale partnere Isavias rammeavtale om utvikling av Islands hovedflyplass, Keflavik International Airport.

Ta kontakt

Frode Fjeldstad
Senior project leader
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 91842756