håndtering av økende passasjerantall

De neste 20–25 årene forventes antall passasjerer ved København lufthavn å øke fra 29 millioner til 40 millioner.

For å håndtere den økte trafikken og holde passasjerene tilfredse vil København Airports A/S investere 20 milliarder DKK de neste 10–20 årene i store utbyggingsplaner.

Som del av utbyggingsplanene sørger den nye pir E for kritisk kapasitet til lufthavnen siden den tilfører ytterligere 22 000 kvadratmeter i et tre etasjes bygg med loungeområder, busslounger og mesaninplan.

I prosjekteringsfasen ble det brukt virtual reality (VR) ved hjelp av en enkel prosess:

 • Prosjektlederen identifiserte punktene av strategisk interesse som skulle undersøkes med VR.
 • BIM Manager forberedte filen og lastet den opp til Autodesks skytjeneste.
 • VR-modellene ble returnert til COWI på under en time.
 • VR-teamet pyntet på modellene før publisering.

Via denne prosessen ble det utviklet mer enn 25 mindre VR-modeller, og det ble utdelt ca. 100 Homido VR-briller til våre partnere. De brukervennlige VR-modellene resulterte i gode drøftelser med både tekniske medarbeidere og driftsmedarbeidere.

VERDIEN AV VIRTUAL REALITY

Verdien av enkle VR-løsninger ligger i at VR-modeller er fleksible, lette og raske å lage. Dessuten krever disse VR-gjengivelsene ingen teknisk ekspertise, noe som betyr flere potensielle brukere. Den brukervennlige tilgangen gjorde kommunikasjonen og beslutningsprosessen med ikke-tekniske medarbeidere mye lettere, og mange feil ble unngått.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
København, Danmark

NÅR:
2016–2019

KUNDE:
Copenhagen Airport A/S

COWIS TJENESTER:

 • Detaljprosjektering av den nye piren
 • Assistanse med implementering av innkjøp
 • Overlevering og idriftsetting
 • Prosjektoppfølging
 • Teknisk tilsyn
 • Cost Estimates at various design stages
 • Innkjøpsrådgivning
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale
 • Tendering Advice & Contractor Selection
 • Post-Contract Commercial Management
 • Final Account Agreement

Ta kontakt

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN