En stor og grønn bytransformasjon midt i oslo sentrum

Foto: Nordic - Office of Architecture

Etableringen av komplett nytt samlokalisert regjeringskvartal i Oslo skal bidra til et godt bymiljø, det skal være representativt og det skal være tilgjengelig for alle. Det skal være et effektivt departementsfellesskap, en velfungerende og attraktiv arbeidsplass, som er fleksibel og sikker i et langtidsperspektiv. 

Kvartalet skal huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet og skal bygges mellom Akersgata og Møllergata. Med et areal opp mot 200.000 m²  inklusive nybygg, riving, rehabilitering og utvendige areal er det planlagt ved ferdigstilling å bestå av 7 bygg med til sammen 5.300 arbeidsplasser.

Samtidig skal det nye regjeringskvartalet føles som en naturlig forlengelse av byen – et sted hvor byens innbyggere har lyst til å oppholde seg og hvor det føles naturlig å bevege seg. Regjeringskvartalet skal utvikles som et verdig, varig, vakkert og vennlig sted.

Parken vil få en åpen og lys karakter og vil bli et viktig nytt grønt element i bydelen - den har en sentral rolle i balansen mellom det representative og dagliglivet. Det nye regjeringskvartalet blir bilfritt, og «asfaltjungel» erstattes av attraktive alléer og parkområder. Luftkvaliteten bedres, og området blir stillere og mer tilgjengelig for gående og syklende.

COWI er i prosjektet partner i Joint Venture-firmaet Team Urbis med en eierandel på 22,5 %. Team Urbis består av Nordic, COWI, Rambøll, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Asplan Viak, SLA og Bjørbekk & Lindheim.

Prosjektet involverer alle faser som skisseprosjekt, forprosjekt, deltalprosjekt og oppfølging på byggeplass.

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norge

Når:

2017 - 2024

Kunde:

Statsbygg

Våre tjenester:
  • Administrativ prosjekteringsleder
  • VVS
  • IKT
  • Vann og avløp
  • SHA
  • Innemiljø
  • Brann
  • Akustikk

Ta kontakt

Frode Fjeldstad
Senior project leader
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 91842756

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN