Lavere kostnader og mer stabil energiforsyning i industrivirksomhet i Punjab

Energi Løsninger

Det eksisterende kjelanlegget genererte prosessdamp og elektrisitet til møllen ved hjelp av naturgass og tung fyringsolje.

COWI gjennomførte et konseptdesign og en endelig mulighetsstudie, som konkluderte med at det skulle etableres et nytt biomassekjelanlegg sammen med det eksisterende anlegget.

Løsningen ville gi en mer pålitelig energikilde og redusere driftskostnadene ved å utnytte biomasseavfallet fra lokalt dyrket mark som brennstoff.

Det ble besluttet å etablere en ny 40 MWe biomassefyrt kjel og et nytt røykgassrensingssystem med posefilter. Eksisterende turbin, kjølesystem og elektriske systemer ble gjenbrukt så langt det var mulig.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Pakistan

NÅR:
2011 - 2015

KUNDE:

Bulleh Shah Packaging (PVT.) LTD.

VÅRE LEVERANSER:

  • Konseptdesign
  • Endelig mulighetsstudie
  • Utarbeiding av anbudsvilkår
  • Evaluering av tilbud og kontrahering
  • Gjennomgang av design

Ta kontakt

Niels Jakobsen
Project Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 29606341

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN