empire offshore wind

Vindenergi Løsninger

Empire Offshore Wind har engasjert Equinor, BP og COWI for å utvikle et av USAs største havvindprosjekter. COWI skal levere et komplett design og detaljprosjekterte 138 fundamenter. Vindturbinene som COWI designer skal installeres utenfor kysten av Long Island, New York.

Empire Wind blir et nytt tilskudd til COWIs omfattende portefølje av prosjekter innen offshore vind i USA. Havvind har stort potensiale i USA, og COWIs ingeniører vil være med som frontrunnere i utviklingen av industrien i landet.

Forventet produksjon av fornybar kraft i prosjektet er beregnet til mer enn 2 GW. Utviklingen av Empire Wind baseres på 15 MW vindturbiner. Med dette vil prosjektet bidra til New York State sitt mål om 70% fornybar energi innen 2030.

COWI vil engasjere mer enn 100 eksperter til å arbeide med alle aspekter ved design av vindturbinenes fundamenter – fra grensesnitt mot turbintårn til forankring i sjøbunn, inkludert stål, geoteknisk og elektrisk design samt støtte til fabrikasjon, transport og installasjon.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
New York, USA

NÅR:
2019-2021

KUNDE:
Equinor

VÅRE TJENESTER:

  • Design

Ta kontakt

Jan Erik Børja Berg
Vice Precident
Marine & Foundation, Norway

Tel: +47 959 19 824

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN