Innhøsting av vindenergi

Bilde: London Array

Ved det bredeste punktet av Greater Thames-munningen, mellom sandbankene Kentish Knock og Long Sand, ligger London Array – verdens største havvindmøllepark. 

London Array dekker et område på 100 kvadratkilometer og omfatter 175 massive turbiner og to trafoer plassert i pene rader som en enorm plantasje av mekaniske palmetrær.

Den produserer inntil 630 megawatt elektrisitet – nok strøm til mer enn en halv million husstander per år.

Denne enorme vindmølleparken symboliserer verdens økende fokus på fornybare energikilder. Bare i Storbritannia er målet at 15 prosent av landets energi skal komme fra fornybare kilder innen 2020.

Risikominimering

Ifølge Jan Rønberg, Senior Market Director i COWI, er det et raskt voksende behov for havvind. Samtidig er det i ferd med å skje en omstilling i havvindbransjen.  
 
– Bransjen gjennomgår en omstilling fra å være svært subsidiert til å bli en privat bransje som konkurrerer på markedspriser. Leverandørene må levere innovative løsninger av høy kvalitet, samtidig som de har nødvendige kontrolltiltak på plass for å holde risiko på et minimum, sier han.

Store variasjoner i havbunnen var blant de største utfordringene ved prosjekteringen av London Array. Market Director Jan Rønberg forteller historien.

Leverandørene må levere innovative løsninger av høy kvalitet, samtidig som de har nødvendige kontrolltiltak på plass for å holde risiko på et minimum.
Jan Rønberg Market Director, COWI

Behovet for innovative løsninger av høy kvalitet gjaldt også monopælene som støtter opp vindturbinene i London Array.

Disse gigantiske stålkonstruksjonene er opp til 100 meter høye og fremstilt av sylindriske stålrør som drives ned i havbunnen.

COWI stod for detaljprosjekteringen av stålfundamentene, som er 5,7 meter brede og veger så mye som 1000 tonn totalt.

For å håndtere den enorme mengden datasett skapte COWI-teamet COPILOD – en kompleks programvareplattform som omfatter nyeste prosjekteringskunnskap, lagrer all prosjekteringsinformasjon og sammenstiller data og tegninger.

– Verktøyet gjør det mulig å generere tekniske tegninger og rapporter av høy kvalitet raskt. Det gjør at man kan prosjektere fundamentene raskt og gjøre endringer i løpet av minutter når det ellers ville tatt dagevis, forklarer teknisk sjef Martin Kelm.  

unik konstruksjon bestående av monopæler

De varierte jordlagene stiller store krav til monopælutførelsen. Klikk på videoen for å få vite mer.

fakta om london array

  • London Array-prosjektet ble lansert i 2001, da en rekke miljøstudier av Themsens ytre munning bekreftet at området var egnet som vindmøllepark. 
  • To år senere, i 2003, forpaktet Crown Estate bort stedet og kabelbanen til land til London Array Ltd for 50 år. 
  • Vindmølleparken ligger 20 kilometer utenfor kysten av Kent. Byggingen av landtrafoen startet i juli 2009, og den første turbinen ble installert i 2012.
  • Senere i 2012 ble strøm produsert for første gang.
  • Prosjekteiere: Ørsted,  E.On, Masdar og La Caisse de dépôt et placement du Québec

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Nordsjøen 

NÅR:
2009–2011

KUNDE:
Aarsleff | Bilfinger
Berger Joint Venture

COWIS TJENESTER:

  • Konstruksjonsprosjektering
  • Geoteknisk prosjektering
  • Hydrauliske beregninger
  • FEM-analyse

Ta kontakt

Michael Sienko
Business Development Director
Offshore Wind, Denmark

Tel: +45 4176 3973