SAMMENKOBLING AV PEARL RIVER-DELTAET

Tunneler Løsninger

Pearl River-deltaet er et av de tettest befolkede områdene i Kina. Den raske veksten har skapt behov for bedre infrastruktur mellom byene i deltaet: Hongkong, Shenzen, Guangzhou, Zhongshan, Zhuhai og Macao. Den nye infrastrukturen vil skape en megaby med mer enn 50 millioner mennesker.

Den 50 kilometer lange Hongkong–Zhuhai–Macao-forbindelsen består av flere bruer, to kunstige øyer og seks kilometer senketunnel.

Tunnelseksjonen er verdens lengste senketunnel for vegtrafikk og omfatter to løp med tre kjørefelt i hver retning. 33 tunnelelementer ble bygd og installert – hvert element med et mål på opp til 180 x 38 x 11 meter og en vekt på 72 000 tonn. Tunnelelementene ble bygd slik at betongkonstruksjonen er vanntett, på lignende måte som andre lange senketunneler – eksempelvis Øresundtunnelen mellom Danmark og Sverige og Busan–Geoje-tunnelen i Sør-Korea.

Tunnelen åpner etter planen i 2018.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:

Hongkong

NÅR:

2010–2018

KUNDE:

Joint venture ledet av CCCC (China Communikation Construction Company)

COWIS TJENESTER:
  • Konseptutvikling
  • Forprosjektering
  • Teknisk assistanse før anbud
  • Anbudsprosjektering
  • Jordbunnsundersøkelse
  • Detaljprosjektering

Ta kontakt

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN