Kobler sammen tunneler 20 meter under bakken

Tunneler Løsninger

Battersea kraftstasjon sluttet å produsere strøm i 1983, og nå bygges det en ny transformatorstasjon som skal distribuere strøm til husholdninger og bedrifter i området. Transformatorstasjonen skal kobles til det eksisterende strømnettet via en kabeltunnel ved Battersea.

For å redusere støy og forstyrrelser under arbeidet med tunnelen ble anleggsstedet lagt til en eksisterende lagerbygning.

Flere omfattende tiltak måtte til for at den 300 meter lange kabeltunnelen skulle kunne bygges med tunnelboremaskin (TBM). Det ble blant annet bygd en 30 meter dyp adkomstsjakt med et tverrsnitt på 7,5 meter til lagerbygningen og en startsjakt med sprøytebetongfôring (SCL) på anleggsstedet ved transformatorstasjonen i Battersea.
Det største risikomomentet i prosjektet var da den nye 300 meter lange kabeltunnelen skulle kobles sammen med den eksisterende tunnelen. TBM-en ble stoppet fire meter fra den eksisterende tunnelen, hvor den ble demontert slik at kun det åpne skjoldet var igjen.

Deretter ble selve sammenkoblingen opprettet ved håndgraving, konstruksjon av et kammer av armert, plasstøpt betong rundt den eksisterende tunnelen, og ved å fjerne utvalgte ringer.

COWI stod for prosjektering av permanente og midlertidige arbeider i prosjektet.

I 2018 ble tunnelprosjektet kåret til beste infrastrukturprosjekt under ICE London Awards.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:

London

KUNDE:

Joseph Gallagher Ltd

COWIS TJENESTER:
  • Sjaktfôring av hybrid prefabrikkert betong / SCL
  • Buet SCL-fôret startkammer
  • Kompleks sammenkobling, ved hjelp av "timber headings"-teknikk
  • Vurdering av tredjeparters interesser
  • Prosjektering av midlertidige arbeider
  • Involvering av lokalmiljøet

Ta kontakt

Damian McGirr
Director
Tunnel, United Kingdom

Tel: +44 207 9407600

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN