Presisjonsmålinger har bidratt til utskifting av stag

Kart og geomatikk Løsninger

Tjörnbroen er en skråkabelbru over Askeröfjorden med et hovedspenn på 366 meter, cirka 50 kilometer nord for Göteborg i Sverige.

På grunn av korrosjon besluttet Trafikverket å starte en rekke utskiftninger av de skadde stagene, og derfor gjennomførte COWI Geoservice målinger av kabellengden for de mest skadde stagene i 2014. Målingene brukes til å bestille nye stag fra leverandøren, og utskiftingene har skjedd med stor suksess. I 2015 ble de resterende 14 stagene på bruas østlige side målt opp til planlagt utskifting i 2019, og i mars 2018 måles ytterligere 16 stag opp.

COWI står for prosjektledelse og koordinering, mens lokale entreprenører står for sikkerhet og tilgjengelighet. Data fra Geoservices kvalitetssikres og sendes til COWIs avdeling Bridge, Tunnel and Marine Structures (BTM) i Danmark for beregning av endelige bestillingslengder og dimensjoner.

Mer om prosjektet

Hvor:

Sverige

Når:

Høsten 2014–2020

Kunde:

Vegvesenet

COWIs tjenester:
  • Presisjonsmålinger med skjerpede nøyaktighetskrav
  • Databehandling og evaluering

Ta kontakt

Henrik Ussing Lynge
Project Director
Geoservices, Denmark

Tel: +45 56407743

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN