reservoarsenkning i krisesituasjoner

For å muliggjøre reservoarsenkning i nødssituasjoner og delvis eller fullstendig avvanning av reservoaret ved Catskill Watershed-demningene leverte COWI konstruksjons- og geotekniske prosjekteringstjenester og tjenester under byggingen for gjenoppbygging av demninger og tilhørende anlegg, deriblant installasjon av en tunnel med lavtliggende utløp ved Gilboa-demningen. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
New York, USA

NÅR:
2005–

KUNDE:
Miljøverndepartementet, New York City

COWIS TJENESTER:
  • Prosjektering
  • Tjenester under byggingen

Ta kontakt

Radenko Kasikovic
Tunnel Specialist
COWI Consulting Inc, Operations, United States

Tel: +1 9295260375

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN