Integrert sanitærhåndteringsplan

I dag står mer enn 40 prosent av husstandene i Nairobi uten tilgang til trygge sanitærforhold. I stedet kvitter de seg med spillvann i septikktanker, spredningsgrøfter eller åpne avløp.

Vannmyndighetene i Athi ønsket en oppdatering og ba COWI finne de mest egnede sanitærtjenestene for alle befolkede områder i Nairobi og i sju drabantbyer.

Som et innledende tiltak gjennomførte COWI en vurdering av det eksisterende kloakknettet og utarbeidet spesifikasjoner for et umiddelbart, hastetiltaksprogram for rehabilitering av prosjekter på kort sikt.

Dette ble etterfulgt av detaljprosjektering av kortvarige tiltak, forprosjektering av mellomlangsiktige tiltak og foreløpige miljøkonsekvensutredninger samt formulering av den integrerte sanitærstyringsplanen, herunder finansielle og økonomiske analyser.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Nairobi, Kenya, Afrika

NÅR:
2016–2018

KUNDE:
Vannverket i Athi med finansiering fra Verdensbanken

COWIS TJENESTER:

  • Strategisk planlegging
  • SewerCAD-programvaremodellering
  • Detaljprosjektering
  • Forprosjektering
  • Miljøkonsekvensutredning
  • Finansiell og økonomisk analyse

Ta kontakt

Peter Qwist-Hoffmann
Project manager
Water, Denmark

Tel: +45 41760241

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN