Vi holder øye med Storebælt

Klimaendringer Løsninger

Klimaendringer innebærer at kystnære infrastrukturanlegg og bygninger i fremtiden vil være utsatt for en større risiko enn de er i dag.

Derfor har A/S Storebælt bedt COWI vurdere klimaendringenes mulige konsekvenser for blant annet Storebæltstunnelens ramper, kystsikringen og selve tunnelen. Rampene ned til tunnelen er blant annet bygd opp med permanente dreneringssystemer som kontrollerer grunnvannet, og stigende havvannstand vil kunne resultere i stigende trykk under rampene.

COWIs analyser viser blant annet at dikene på Sprogø og Halsskov på sikt stedvis må heves hvis de opprinnelige prosjekterings- og sikkerhetskriteriene skal opprettholdes.

Det kan også bli nødvendig å øke pumpekapasiteten av hensyn til fremtidige nedbørshendelser.

Mer om prosjektet

Hvor:

Danmark

Kunde:

A/S Storebælt

Når:

2015–

COWIs tjenester
  • Drift og vedlikehold
  • Klimapåvirkninger, analyser og oppgradering for klimaendringer
  • Prosjektering og anbud
  • Permanent anlegg for grunnvannsenking og avvanning
  • Myndighetskontakt

Ta kontakt

Jan Stæhr
Market Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56402265

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN