Jernbane

COWI er en internasjonal spesialist innenfor jernbaner og utfører rådgivning og prosjektering innenfor alle disipliner innenfor konvensjonell jernbane, høyhastighetsjernbane, lettbaner og metrosystemer, blant annet:

 • Kapasitetsanalyser
 • Trafikkmodellering
 • Samfunnsanalyser
 • Linjeføring
 • Sporanlegg
 • Perronger og aptering
 • Signalsystemer 
 • Telekommunikasjon
 • Forsyningsanlegg til kjøreledningsanlegg
 • Kjøreledningsanlegg 
 • Sterkstrøm, lynvern og potensialutligning
 • Jord og avvanning
 • Demninger
 • Planoverganger
 • Miljø 
 • Arbeidsmiljø
 • Sikkerhetsgodkjenning
 • Ibruktakingstillatelse
 • Anbudsmateriale og kontrahering
 • Gjennomføringsplanlegging
 • Tilsyn og byggeledelse
 • Drift og vedlikehold

COWI er akkreditert kontrollorgan av DANAK under reg.nr. 9127 til inspeksjon i EU i henhold til den felles sikkerhetsmetoden (CSM-RA). 

Som akkreditert kontrollorgan kan COWI på best mulig måte utnytte sin markedsledende posisjon når det gjelder teknisk kunnskap for samtlige delsystemer innenfor jernbaneinfrastruktur, signalsystemer, energi, drift og trafikkstyring og sikkerhetsorganisasjon i din sikkerhetsgodkjenning mv.

Se løsninger, nyheter og Insights innenfor jernbaner.

Begrens resultater
Vis flere