Foto: Christian Wangberg / Lillestrøm kommune

Arkitema og COWI inngår rammeavtale med Lillestrøm kommune

25.11.2022

Formålet med avtalen er å dekke kommunens behov for tjenester innen fagene arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

Avtalen går over to år med opsjoner på ett pluss ett år. Oppdragene i avtalen vil variere i størrelse og omfang og kan omfatte prosjekter som nybygg, ombygging og utvidelse av eksisterende bygg.

– Lillestrøm er en kommune i vekst, og vi håper å kunne bidra til interessante prosjekter i alle faser, innen både plan- og landskap, bygnings- og interiøroppgaver. Vi ser frem til et godt samarbeid, og gleder oss til å jobbe med innovative og grønne planer, som vil gjøre Lillestrøm mer attraktiv for innbyggere og besøkende, sier Per-Olav Hagen, assosiert partner og forretningsområdesjef i Arkitema.

Kommunen har i dag rundt 90 000 innbyggere og har vært en av kommunene i landet med den raskest voksende befolkningen. I 2021 hadde kommunen en befolkningsvekst på 2,46 prosent.

– I planstrategien til Lillestrøm kommune står det at vi skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst. Vi ser frem til å samarbeide med COWI og Arkitema for å utvikle løsninger innenfor eiendomsområdet som understøtter disse målsetningene, sier Axel Hauge, avdelingsleder i byggherreavdelingen i Lillestrøm kommune.

Etterspør grønne løsninger

Oppdragene til COWI og Arkitema vil inkludere mulighetsstudier, prosjektering av bygg, rehabilitering, reguleringsplaner, parker og utearealer, etc.

– Vi gleder oss til å slå hodene sammen med Arkitema for å hjelpe Lillestrøm med en bærekraftig og god utvikling. Innen landskapsarkitektfaget vil vi blant annet bidra med bevaring av naturmangfold, minskning av miljøbelastning og ivaretakelse av eksisterende flora og fauna, sier Aksel Dvergsten, økolog og seksjonsleder i COWI.

Ved nybygg vil kommunen etterspørre innovative og grønne løsninger, med fokus på livssykluskostnader, energieffektivitet og miljøvennlige materialvalg.

Alle prosjektene vil benytte seg av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som verktøy i prosjektene. 

Arkitema og COWI var tilbydere i to delkontrakter der de ble rangert som nummer én på landskapsarkitektur (LARK) og nr. 2 på arkitektur (ARK) og interiørarkitektur (IARK). Det kan bli gjort avrop i alle tre fagretningene.

Ta kontakt

Aksel Dvergsten
Head of Section
Landscape architecture, Norway

Tel: +47 938 57 036