Foto: Arkitema Architects

Arkitema skal tegne Trondheims nye, bærekraftig stasjon

10.01.2020

Arkitema Architects vinner arkitektkonkurransen for design av nye Trondheim Stasjon. Det nye stasjonsbygget vil få en sentral plass i byen, og har som mål å bli en møteplass for alle innbyggerne i Trondheim.

Trondheim Stasjon blir det første bygget som er del av en større plan om å binde Trondheim sentrum sammen med havnen. Arkitema Architects skal, sammen med PKA Arkitekter, jobbe videre med vinnerforslaget til den kommende stasjonen. Dette gjøres i tett samarbeid med Bane NOR Eiendom.

Vi er veldig glade for at vi er utpekt som vinnere av konkurransen, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR Eiendom. Designforslaget vårt er vi svært tilfredse med, og jeg er sikker på at det kommer til å bidra til at Trondheim sentrum blir enda mer attraktivt for innbyggere, turister og de som er på gjennomreise, sier Thomas Grave-Larsen, forretningsområdesjef i Arkitema Architects.

Forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet

Det er et komplekst plan – og designprogram som foreligger for nye Trondheim Stasjon. Ønsket er å skape et multimodalt transportknutepunkt som kan styrke byens identitet og skape attraktive opplevelser for innbyggere og gjester i Trondheim. Samtidig skal stasjonssenteret bli et forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet. Bygget blir også BREEAM-sertifisert, og designet er gjort med hensyn til flere av FN’s bærekraftsmål.

– Det nye terminalbygget vil bli en integrert del av kommunens flotte og ambisiøse fremtidsplaner for området mot havnen. Vi har lagt de fysiske rammene for klimavennlig reising med kollektivtrafikk. Her kommer ulike tjenester til å samles, og vi har planlagt nøye for å skape god flyt i logistikken for alle passasjerer, både de som kommer med tog, og de som kommer med buss, båt, sykkel og bil, sier Grave-Larsen.

Komplisert trebygg under utførelse mens togene kjører

Trebyen Trondheim har gitt inspirasjon til å designe nye Trondheim Stasjon med bærende konstruksjoner i tre. Tre gir et lavt CO2-avtrykk, samtidig som bruken av tre gir identitet og estetisk kvalitet. Bygningen blir et tydelig landemerke, både arkitektonisk, klimapolitisk, og som en videreføring av Trondheims stolte tradisjon for trebebyggelse.

Foto: Arkitema Architects

– Vi har vært i tett samarbeid med lokale arkitekter fra PKA, som har sikret at prosjektet har en solid lokal forankring. Vår arkitektoniske tilnærming til oppgaven har vært å skape et nytt, samlende byrom for Trondheim Stasjonsbyggets kurver og avtrappende fasader gjør at koblingen mellom byen og havnen blir forsterket. Og de ikoniske gamle trehusene ved Nidelven blir fremhevet når man ankommer byen fra sjøsiden via Sjøgangen, forteller arkitekt og Partner Thomas Birkkjær fra Arkitema Architects

En av de store utfordringene i den kommende byggeprosessen er at sentret skal plassers over togskinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften blir påvirket. Derfor er en del av designet at de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene, vil bli oppført i moduler som kan monteres raskt. Også de helt spesielle fasadene, som gir solavskjerming til hele bygget, vil bli forhåndsprodusert i moduler. Dette vil forenkle monteringen på bygget.

Skal imøtegå økende trafikkstrøm

Bane NOR Eiendom ser frem til realiseringen av den nye stasjonen og gleder seg til samarbeidet med Arkitema Architects/PKA Arkitekter og de øvrige rådgiverne.

Foto: Arkitema Architects

– Det gamle stasjonsbygget på Trondheim S har for liten kapasitet til å ivareta en stadig økende trafikkstrøm, og adkomsten til plattformene er ikke optimal. Vinnerutkastet viser god publikumsflyt, gode adkomstforhold og effektive service- og næringsarealer. Det arkitektoniske uttrykket tilpasser seg omgivelsene langs kanalen på en god måte og gjør at terminalbygget vil fremstå som synlig og egenartet. Vi har stor tro på at vi med dette utgangspunktet kan utvikle et velfungerende knutepunkt og få flere til å reise kollektivt, uttaler prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører og har en rekke eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Det nye terminalbygget ved Trondheim S er det største og viktigste knutepunktprosjektet Bane NOR Eiendom har i Midt-Norge.

Vinnerforslaget «Kurven» ble lagt frem i 13.desember. Arkitektkonkurransen ble lansert av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL, og er resultat av Bane NOR Eiendoms og Trøndelag fylkeskommunes felles visjon om å skape et nytt arkitektonisk landemerke for Trondheim.

Om prosjektet

Hvor:
Trondheim

Når:
2020 -

Omfang:
18.600 m2

Byggherre:
Bane NOR Eiendom og Trøndelag fylkeskommune

Arkitekt:
Arkitema Architects og PKA Arkitekter

Premiering:
1. plass i NAL konkurranse

Ta kontakt

Thomas Grave Larsen
Head of Infrastructure
ICU sector, Denmark

Tel: +45 5077 7256