COWI og Loopfront vil øke ombruk i byggenæringen. Fra venstre:  Erik Rigstad (Utviklingssjef bærekraft, COWI), Taru Limnell Holm (Kommersiell leder, Loopfront), Marius Sekse (Digital tranformasjonsdirektør, COWI), Arild Nilsen (CEO, Loopfront), Hilde Rau Heien-Sunde (Markedssjef, COWI), Vladislav Kazanskiy (Head of partnerships, Loopfront), og Anna Mestad (Rådgivende ingeniør miljø, COWI) – Foto: Kristoffer Jakobsen, COWI

COWI utvider ombrukssamarbeidet med Loopfront

25.03.2024

COWI utvider partnerskap med Loopfront for å kunne tilby en mer helhetlig bærekraftsrådgivning til sine kunder.

COWI og Loopfront jobber for økt grad av ombruk i byggenæringen. Gjennom partnerskapet skal man gjennom teknologiplattformen redusere avfallsmengder, CO₂-utslipp og kostnader, og bidra til praktisk gjennomføring av dokumenterte bærekraftige byggeprosjekter.

– Partnerskapet bidrar til praktisk ombruk fra tidligfase av prosjekter og styrke vår evne til å levere bærekraftige løsninger gjennom hele prosjektfasen, fra prosjektering til avhending, sier Hilde Rau Heien-Sunde, markedssjef i COWI.

Loopfront er en ombruksplattform og en markedsplass som gir mulighet for kartlegging, ressursoversikt, prosjektplanlegging, samt kjøp og salg av  blant annet bygningsmaterialer, inventar og møbler.

Teknologi muliggjør ombruk i praksis

Partnerskapet mellom COWI og Loopfront kommer som en respons på Norges forpliktelse til å redusere klimagassutslipp samt stoppe og reversere naturtap.

– Byggebransjen spiller en viktig rolle i oppnåelsen av disse målene. Økt ombruk vil spare råvarer, redusere avfallsmengder, bevare natur og artsmangfold, samt bidra til lavere klimagassutslipp. Vi jobber hver dag for å integrere klima og miljø i prosjektene, og streber etter å levere en grønn tråd gjennom hele prosjektet, sier Heien-Sunde.

Partnerne ønsker å tilby mer effektive ombruksløsninger. Ved å iverksette disse tidlig i prosjekter får man samtidig innsikt i tidligfasebehov og tilrettelegging for senere faser.

– Vi er svært glade for å utvide partnerskapet med COWI. Gjennom samarbeidet med COWIs fagressurser kan vi forbedre Loopfronts ombruksplattform og sikre at flere virksomheter kommer i gang med ombruk.  Vi ser frem til å jobbe tett sammen for å tilrettelegge for praktisk ombruk fra tidligfase i prosjekter og bidra til en mer bærekraftig byggebransje, sier Vladislav Kazanskiy.

Vant ombrukskonkurranse

Høsten 2023 vant COWI og Loopfront også en digital ombrukskonkurranse i regi av Trondheim kommune hvor målet er å senke terskelen for ombruk i byggeprosjekter. Konkurransen kobler offentlige virksomheter og startups for å fremme innovasjon og løse spesifikke behov.

I forbindelse med konkurransen utviklet COWI og Loopfront et mobilt verktøy for utarbeidelse av dokumentasjon på brukte byggevarer, slik at disse har nok data til å prosjekteres inn i nye prosjekter. I første omgang testes den ut hos Trondheim kommune før løsningen åpnes for andre virksomheter.

Tverrfaglige ombruksteam

Som en del av sin strategi har COWI knyttet seg til en rekke eksterne samarbeidspartnere. Dette for å spille hverandre gode og lære av hverandre, samt å være i fronten av det grønne skiftet og den digitale transformasjonen i byggebransjen.

– Samarbeidet omfatter alt fra standard ombruksprosjekter til felles produktutvikling og innovasjon. COWI har i tillegg satt opp tverrfaglige ombruksteam internt for å ivareta grensesnitt, og vi jobber tett med eksterne samarbeidspartnere for å dele erfaringer og lære av hverandre, supplerer Heien-Sunde.

På sikt gir samarbeidet mulighet for en helhetlig og integrert løsning der ombruksprodukter kan planlegges og prosjekteres i BIM-verktøy.

Ta kontakt

Hilde Rau Heien-Sunde
Project and Marketing Manager
Environment, Norway

Tel: +47 975 88 508