Pionersykehus nominerte til "Årets Bygg" 

12.03.2024

Glasblokkene ved Haukeland Universitetssjukehus og Oslos nye storbylegevakt er nominerte til "Årets Bygg" under Byggedagene 2024. 

– Vi er stolte over å ha vært rådgiver på disse to banebrytende sykehusprosjektene, sier Ebbe Lind Kristensen , divisjonsdirektør for Bygninger i COWI. 

Disse prosjektene viser evnen til å levere innovative løsninger innenfor komplekse byggeprosjekter, bærekraft, samhandling og digitalisering. 

Glasblokkene: En modell for fremtidens helsebygg 

Glasblokkene, en del av det nye barne- og ungdomssykehuset i Bergen, er et resultat av et godt samarbeid mellom Helse Bergen, COWI, LAB entreprenør, Chr. Vestheim, Norconsult og arkitektgruppen KHR architecture, PKA arkitekter og Henning Larsen.   

– Helse Bergen har hatt høye miljøambisjoner fra start. Bygget ble derfor designet for å være energieffektivt, med 1450 kvm. tynnfilmsolceller innebygd i vinduene og termisk oppvarming fra energibrønner, forteller Ørjan Erlandsen, prosjektsjef for helsebygg i COWI.

Glasblokkene er også Norges første fullt digitaliserte sykehusprosjekt, noe som vitner om prosjektets dedikasjon til teknologisk innovasjon.

Video: Se denne videopresentasjonen av Glasblokkene.

– Prosjektet har hatt en fremoverlent byggherre og som har vært pådriver for å få til alle digitale løsninger med digital samhandling, LEAN Construction og systematisk ferdigstillelse, forteller Erlandsen.

Arkitektgruppa har bidratt sterkt til gjennomføringen og kvaliteten på materialvalg og funksjonalitet. Chr. Vestheim har vært ledende blant entreprenørne i bruk og utnyttelse av de digitale løsningene.

Les også: Bergens banebrytende pionérsykehus åpner dørene

– Vi har benyttet digitale arbeidsgrunnlag i stedet for tradisjonelle papirtegninger. Dette har ikke bare økt effektiviteten, men også nøyaktigheten i arbeidet. Ved å kombinere dette med bruk av BIM-kiosker og mobile enheter, har vi sikret lett tilgang til all nødvendig informasjon gjennom hele prosjektet, sier Erlandsen.  

Denne banebrytende tilnærmingen har tillatt oss å dele vår kunnskap med andre sykehusprosjekter, og er et sterkt bidrag til å forbedre bransjens generelle utvikling. 

Nye Oslo Storbylegevakt: Innovasjon, bærekraft og samhandling på sitt beste 

Det nye legevaktsbygget i Oslo, bygget av Skanska, prosjektledet av Advansia og tegnet av Nordic Office of Architecture for Oslobygg KF, er et annet eksempel på en svært innovative tilnærming til komplekse byggeprosjekter. Oslo Storbylegevakt representerer det ypperste innen moderne helsebygg.  

– Oslo Storbylegevakt er et eksempel på hvordan vi kan kombinere funksjonalitet, estetikk og bærekraft i helsebygg. Vi har jobbet tett med alle involverte parter for å sikre at bygget ikke bare møter dagens behov, men også er rustet for fremtiden, sier Camilla Fält Netland, prosjektleder for VVS. 

Les også: Oslo Storbylegevakt – En liten, komplisert affære

Et av de mest imponerende aspektene ved Oslo Storbylegevakt er dets sterke fokus på bærekraft. Dette ble oppnådd gjennom en rekke innovative løsninger. For eksempel bidrar god isolasjon og høy virkningsgrad på varmegjenvinning i ventilasjonsaggregater til å redusere energibruken.  

– Dette er et pionerprosjekt innenfor samhandling, digitalisering, miljø og ombruk, samt VDC og Lean-metodikk. Prosjektet er den første og eneste legevakten  i verden som er Breeam-sertifisert. Bygget har passivhusstandard, blågrønne tak og solcellepaneler, sier Netland. 

Gjenbruk og ombruk var også sentrale elementer i prosjektet. Hulldekker fra det gamle Regjeringskvartalet, kappstein fra forskjellige andre prosjekter, samt marmor fra Nasjonalmuseet, er alle gjenbrukt i prosjektet. COWI har vært rådgiver for tekniske fag, brann og akustikk, samt levert løsninger for overvann, trafikk, planprosess, KU, reguleringsplan og landskapsarkitektur. 

– Samhandlingen i dette prosjektet har vært eksepsjonell. Det viser hva vi kan oppnå når vi jobber sammen mot et felles mål, avslutter Netland.

Sammen skaper vi fremtiden 

Disse nominasjonene er ikke bare en anerkjennelse av den innovative kraften og verdien vi samskaper med kunder og samarbeidspartnere, men også en kilde til enorm stolthet for alle oss i COWI. 

Begge disse sykehusprosjektene viser at vi er helt i verdenstoppen når det gjelder planlegging og realisering av komplekse funksjonsbyg her i Norge. 

 – Gratulerer til alle involverte – uansett hvilket prosjekt som skulle gå av med seieren til slutt, avslutter Lind Kristensen.  

Vinneren av «Årets Bygg» kunngjøres under Byggedagene 13. mars. 

Ta kontakt

Ebbe Lind Kristensen

Ebbe Lind Kristensen
Senior Vice President
Management Buildings/Sustainable Buildings, Norway

Tel: +47 91327810