COWI er Miljøfyrtårn-sertifisert

17.12.2018

Mandag mottok COWI sin nye Miljøfyrtårn-sertifisering – for første gang som hovedkontor. – Hovedkontormodellen sikrer at miljøfokuset er forankret i toppen av organisasjonen, før den bæres ut til hvert lokale kontor og prosjekt, sa Lan Marie Berg under tildelingen.

Flere av COWIs største kontorer har i 10 år vært sertifiserte miljøfyrtårn. Nå vil etter hvert samtlige kontorer sertifiseres gjennom den såkalte hovedkontormodellen. Denne modellen innebærer en sterkere forankring i selskapsledelsen, og at de øvrige kontorene blir sertifisert "under" hovedkontoret.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i virksomheten. Et Miljøfyrtårn oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører tiltak for å sikre miljøvennlig drift internt og i oppdrag.

– Om ikke mange måneder blir Oslo miljøhovedstad og vi rådgivere må også bevise at vi gjør vår del. Jeg merker på mange kolleger at de har veldig lyst til å gjøre mer for miljøet. Sertifiseringen er en muliggjører for dette, i tillegg til at den er et bevis på kunnskapen vi har innenfor bærekraft og miljøvennlig drift, sier Anne Kristine Amble, miljøfyrtårnansvarlig for Oslo-kontoret.

Det var Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, som delte ut de nye diplomene på Rådhuset mandag 17. desember. Også hun viste til miljøhovedstad-tittelen for å beskrive betydningen av sertifiseringen.

– Nå er det bare noen uker igjen til Oslo offisielt er miljøhovedstaden. Det viktigste vi skal vise frem er hvordan vi gjør Oslo grønnere dag for dag. Vi gjør mye riktig allerede, men for å lykkes med å bli en nullutslippsby innen 2030 må vi kutte 95 prosent av klimagassutslippene vår. Det krevet at vi finner mange løsninger vi ennå ikke har. Men vi ser at markedet svarer når vi etterspør det, og her har alle miljøfyrtårnene våre en viktig rolle, sa Berg.

Hun fremhevet betydningen av hovedkontormodellen.

– Miljøfyrtårn bidrar til utslippskutt, bedre arbeidsmiljø, fører til kostnadskutt og mer effektive prosesser. Hovedkontormodellen er også særlig viktig for den sikrer at miljøfokuset er forankret fra toppen av organisasjonen før den bæres videre ut til hvert lokale kontor og prosjekt, sa Lan Marie Berg.

Sammen med den nye hovedkontormodellen har det også kommet nye bransjekrav. Det viktigste er at miljøansvar i prosjekter nå også er en del av vurderingen, forteller Camilla Ditlevsen Gressnes, Miljøfyrtårn-ansvarlig for COWI Norge.

– Før handlet det mest om konkrete tiltak på kontorstedet, med kildesortering, krav til arbeidsmiljø og krav til miljøbelastning. Nå gjelder dette også i prosjekter. Vi har større påvirkning på miljø gjennom prosjektene våre enn på kontoret. COWI jobber mye med mange store BREAAM-prosjekter som ligger langt foran – også internasjonalt. Samtidig har vi også en rekke mindre prosjekter hvor vi kan bevise at vi gjør en forskjell ved å strekke oss enda litt lengre for kundene, med enda mer bærekraftige løsninger, sier Ditlevsen Gressnes.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057