Dagens E6 retning nord, på Melhus (Foto: Wikimedia Commons)

COWI og Peab vinner nyskapende E6-prosjekt

25.01.2019

Nye Veier AS har besluttet at Peab og COWI skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Kvål og Melhus – en strekning på sju kilometer.

Kontrakten gjennomføres som Integrert prosjektleveranse (IPL) og har en ramme på cirka 700 millioner kroner eks. mva. Det er første gang metodikken tas i bruk i et transportprosjekt i Norge.

– Dette prosjektet er nyskapende og vi er utrolig glade for at Nye Veier gir oss denne tilliten. Nye Veier skal i samarbeid med entreprenør og rådgiver benytte en helt ny kontraktsform, og vi får være med på reisen, sier Marius Weydahl Berg, adm.dir i COWI.

Han får full støtte fra Arve Krogseth, prosjektdirektør for Transport og bærekraftig byutvikling, som skal være COWIs oppdragsleder i prosjektet.

– COWI er opptatt av å være med å utvikle bransjen videre, og det har vi gjort gjennom nyskapende metodikk både innenfor BIM, bygninger og samferdsel tidligere. Vårt mål er forent med oppdragsgivers – å skape mest mulig veg for pengene. Vi ser stort fram til et videre godt samarbeid med Nye Veier og PEAB, sier Krogseth.

COWI har også tidligere jobbet med et nyskapende samferdelsprosjekt for Nye Veier, nemlig E18 Rugtvedt - Dørdal. Dette prosjektet ble et foregangsprosjekt i digital samhandling og var gjennomført etter Best Value Procurement-metoden.

Helt ny metodikk

Dette er Nye Veiers første kontrakt som gjennomføres som IPL. Sentrale forutsetninger ved denne kontraktsformen er at byggherre, rådgiver og entreprenør (IPL-partner) utvikler et forpliktende, tillitsbasert fellesskap som skal jobbe for prosjektets beste. Kontraktsformen legger opp til full åpenhet og samlokalisering gjennom hele prosjektet for å sikre kortest mulig beslutningslinjer, skriver Nye Veier.

– På denne måten får vi optimal gjennomføring av utbyggingsprosjektet, noe som er kjernen i måten Nye Veier jobber på. Vi ønsker helhetlig planlegging og en raskere og mer kostnadseffektiv utbygging enn hva som tidligere har vært tilfelle for norsk veiutbygging, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør fra Nye Veier.

Konkurranse med prekvalifisering ble utlyst i juni 2018. I september 2018 ble tre tilbydere kvalifisert for å konkurrere om IPL-entreprisen.

Prosjektet starter med en utviklings- og optimaliseringsfase hvor IPL-partnerne skal samhandle om alle deler av prosjektet innenfor byggherrens budsjettpris. Målet i denne fasen vil være å forbedre og optimalisere prosjektet og ha klare rammer og målsettinger for utbyggingsfasen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057