Kundeverdiens kraft

07.12.2023

Tom Erik Carstensen har gått fra seksjonsleder til markedssjef, til å nå bli senior forretningsutviklingsdirektør for COWI globalt. Lidenskapen for verdiskaping for kundene holder ham motivert i hverdagen.

– Det å avdekke hvilken utfordring det er kunden, og noen ganger kundens kunde, egentlig behøver å få løst - og ikke minst hvordan vi sammen kan løse dette, er kanskje den mest spennende delen av det jeg arbeider med i hverdagen, forklarer Carstensen.

Tom Erik startet i COWI i 2017, og har ikke sett seg tilbake siden. Han har i løpet av denne tiden jobbet med mange store samferdselsprosjekter som Bybanen i Bergen, Bussveien i Stavanger og andre samferdsels- og infrastrukturprosjekter rundt om i landet.

Det at han kan stå opp om morgen og føle at man bidrar positivt til samfunnsutviklingen, er viktig for Tom Erik.

– Strategien til COWI treffer virkelig godt i det samfunnsbildet og de store pågående endringene vi nå ser rundt oss. Det gjelder både klima og bærekraft, men også hvordan samfunnsutviklingen ser ut i et litt beredere perspektiv. Hvordan skal vi bo, leve og forflytte oss om fem, ti eller tjue år? Det er spennende utfordringer vi i COWI er så heldige å få lov til å arbeide med sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Nye muligheter og utfordringer 

Ved å gå fra å jobbe nasjonalt fra Kristiansand til å jobbe på konsernnivå, kommer det andre typer muligheter og utfordringer i hverdagen, som han nå ser frem til å utforske.

– Jeg får muligheten til å arbeide på et mer strategisk nivå og undersøke hvordan vi sammen med våre kunder og partnere skal bidra til å skape en mer levelig verden slik strategien vår legger opp til. Den største forskjellen for meg blir da å gå fra det operative kunde- og tilbudsarbeidet til å ha et mer strategisk og langsiktig perspektiv. Og ikke minst arbeide med prosjekter og prosesser på tvers av alle våre sektorer og geografier.  

Han blir medlem av et globalt markedsteam fra januar 2024, og vil fortsette å arbeide med kundefokus, noe Tom Erik ånder og lever for. Han mener det er helt essensielt at vi setter kunden først om vi skal lykkes som rådgiver, samtidig som vi skaper verdi for samfunnet.

Dette vises igjen i de kvartalsvise kundetilfredshetsundersøkelsene hvor kundene stadig gir bedre og bedre tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres i prosjektene.

De beste markeds-nørdene

Han ser nå frem til å videreutvikle prosesser og verktøy for både kunde- og tilbudsarbeid, med både digitalisering og AI som bakteppe.

– Samarbeid med startups og samskaping med andre typer organisasjoner og bransjer er noe jeg tror vi kommer til å se mye mer av i tiden som kommer.

Carstensen går nå inn i sitt syvende år i COWI og utviklingen, karrieremulighetene og kollegaene i selskapet er noe av det som gjør at han stortrives.

– De siste årene har jeg gjennomført en Executive Master of Business Administration i strategisk ledelse på NHH ved siden av jobben min i COWI, og nå får jeg muligheten til å tre inn i en veldig spennende stilling på konsernnivå sammen med noen av de beste markeds-nørdene i bransjen. Det setter jeg utrolig stor pris på, avslutter Carstensen.

Ta kontakt

Tom Erik Carstensen
Senior Business Development Director
Group Market Team, Norway

Tel: +47 404 50 925