Illustrasjonen viser den vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand. Kartillustrasjon: Nye Veier

COWI skal lage reguleringsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand

16.06.2020

Nye Veier har prioritert strekningen Dørdal – Tvedestrand i byggingen av nye E18. COWI skal nå stå for planprosessen på prosjektet som strekker seg igjennom seks kommuner og to fylker.

– Vi ønsker å takke Nye Veier for tillitten! Dette er et prosjekt med en sterk miljøprofil og ambisiøse klimabudsjetter. Vi skal skape verdi ved både å være bærekraftige og kostnadseffektive, sier Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI.

Målet for utbyggingen er å skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskaping i regionen, binder sammen bo- og arbeidsmarkedet og legger til rette for at transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er mål de seks kommunene og Nye Veier er enige om og som er vedtatt i styret for det interkommunale samarbeidet. Det skal nå lages en reguleringsplan og legges en veilinje.

– Vi er glade for å ha fått COWI om bord i prosjektet og ser fram til å samarbeide med et godt rådgiverteam. COWI scoret samlet best på kravene vi stilte for å få oppdraget. Nå kan vi gå i gang med å utarbeide reguleringsplanen, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier i en pressemelding.

Klimabudsjett i sentrum

Det at flere kommuner er involverte byr også på utfordringer for prosjektet. Prosjektleder Kristian De Lange peker på medvirkningsarbeid og å holde oversikt over de ulike kommunenes involvering. I tillegg har prosjektet fått en sterk miljøprofil, og skal blant annet være CEEQUAL-sertifisert, som er et sertifiseringverktøy for infrastruktur for å fremme bærekraft.

– Transportbehovet skal reduseres, så da blir det anleggstekniske viktig. I bunn og grunn handler det mye om å legge til rette for minst mulig massetransport og slik bidra til bedre klimaregnskap og økonomi i prosjektet, sier Kristian de Lange, prosjektleder i COWI.

Illustrasjon av Hydalsbekken på strekningen E18 Rugtvedt - Dørdal

Viktig digital samhandling

E18 Dørdal-Tvedestrand inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. I prosessen med planprosesser har COWI utmerket seg med kompetansen innen geografiske informasjonssystemer (GIS) og bruk av digitale samhandlingsverktøy.

– Vegprosjektet skal benytte digital medvirkning, noe som kommer godt med når det der mange involverte interessenter. Det interkommunale samarbeidet gir oss i tillegg gode muligheter til effektivisering og samordning, sier Kristian de Lange.

Erfaring med lignende prosjekter

Prosjektet skal etablere en felles kartportal og benytte samhandlingsprogrammet JIRA. Alt dette skal kobles sammen med kjente arbeidsverktøy som inngår i prosjektets BIM-strategi.

Kristian de Lange og teamet har jobbet med tilsvarende prosjekter før, deriblant på E39 Bue – Ålgård i samarbeid med Nye Veier. Dette ble vektlagt av oppdragsgiver ved valg av rådgivende ingeniør.

– Vi viste til konkrete resultater fra tidligere prosjekter og la frem hvordan vi ville bidra til å løse oppgaven for Nye Veier. Her var vi rett og slett best, avslutter de Lange.


Om E18 Dørdal – Tvedestrand

  • Ca. 54 km lang veistrekning.
  • Planlegges for fartsgrense på 110 km/t.
  • Mer enn 16,5 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Grimstad i forhold til nullveinettet målt fra åpningsåret.
  • Veistrekningen går igjennom seks kommuner og to fylker.
  • Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres med betegnelsen "Very good" av klima- og miljøhensyn.
  • Reguleringsplan ventet ferdig i juni 2021.

Ta kontakt

Espen Viddal
Vice President
Roads, Norway

Tel: +47 90177104