COWI styrker kompetanse- og innovasjonsmiljøet i Stavanger

25.01.2019

I kjernen av innovasjonsparken i Stavanger ligger COWIs kontor. Det står godt i stil med Stavanger-kontorets siste års prosjekter, som har vært preget av innovative løsninger og store skalaer. Nå søker COWIs Stavanger-kontor nye kolleger.

Nytt Universitetssykehus. Ledende industrialiserings- og digitaliseringsmiljø. Ny hovedvannledning som skal sikre vannforsyningen på store deler av Vestlandet i mange tiår. Bærekraftig landstrøm påStavanger Havn.

Prosjektene er mange og tempoet er høyt ved COWIs kontor i Stavanger. De nye lokalene i kjernen av innovasjonsparken i Stavanger har i dag 38 medarbeidere. Nå søker de flere kolleger til å være med å utvikle og styrke det sterke lokale fagmiljøet innenfor blant annet vann og avløp, veg, prosjektledelse, RIB og elektroteknikk.

Egil Waldeland er kontorsjef ved Stavanger-kontoret. Han er i tillegg markeds- og utviklingssjef for Bygninger Sør-Vest, og har god oversikt over det lokale markedet. Han beskriver Stavanger-miljøet som innovativt, kunnskapsrikt og fremoverlent.

– Stavanger har i flere tiår vært en fantastisk by for rådgivning, teknologi og innovasjon. Vi ønsker å styrke vår posisjon i det lokale markedet enda mer for å ta en enda tydeligere posisjon som den ledende rådgiveren innenfor bærekraftige prosjekter med en sterk digital forankring.

Han merker høyere etterspørsel etter både digitale og industrialiserte bygg- og anleggsprosesser,

– Vi må møte denne utviklingen. Vi er også så heldige å ha digitale spydspisser i teamet vårt på Sør-Vestlandet som har sørget for å spre denne kompetansen i hele miljøet vårt. Men vi stanser ikke her. Vi vil fortsette å strekke oss for å kunne levere på – og over – det markedet etterspør.

Verdensmestre i sykehusprosjektering

Stavanger Universitetssykehus (SUS2023), som bokstavelig talt ligger et steinkast fra COWIs kontor, er under prosjektering. I november i fjor vant COWI sammen med arkitektene i Nordic – Office of Architecture den gjeve prisen Autodesk Award – på folkemunne kjent som VM i BIM.

Teamet bak SUS2023 har gjort noe ingen andre har gjort før dem – de knakk koden og løste byggebransjens industrialiseringsgåte. Her er en liten del av et stort team avbildet, f.v. Torgeir Midthun Fadnes (COWI), Johannes Eggen (Nordic), Bridget White (Nordic) og Kristoffer Tungland (COWI). Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Industrialisering har vært et av byggenæringens største uløste problemer. Og det var nettopp industrialiseringskoden prosjektteamet bak SUS2023 har klart å knekke. En gruppe av COWIs ingeniører tenkte ut og produserte en egenutviklet programvare for å jobbe effektivt digitalt med industrialiserte byggemetoder.

Les mer om digitaliseringen av Stavanger Universitetssykehus her

Arbeidsmetodikken bak SUS2023 er inspirerte av Stavangers sorte gull. Skal man bygge under krevende forhold offshore, må man bruke prefabrikkerte og modulbaserte løsninger. Og det var denne kompetansen som er videreført og digitalisert i byggeprosjektet.

Prosjekterer hovedvannledning for hele Vestlandet

Et annet av prosjektene som har satt sitt preg på Stavanger-kontoret det siste året er Ny Hovedvannledning Vest, for IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk). IVAR leverer blant annet drikkevann og renser avløpsvannet til alle eierkommunene på Stavanger-regionen.

Seksjonsleder for Vann Stavanger, Stian Omdal, er blant de som har fått jobbe med det han omtaler som et gigantprosjekt.

– Det er veldig spennende og lærerikt å jobbe på så store prosjekter, og også utfordrende. Når man jobber på små prosjekter har man mer av styringa selv, mens på slike prosjekter er man avhengig av å jobbe i et sterkt team. På den nye hovedvannledningen f. eks jobber vi med seks kommuner med planprosesser, grunneiere og tekniske etater for alle kommunene. Å lykkes med dette på en ganske kort frist, gjør at man må presse seg selv litt. Hovedvannledningen er et once in a lifetime-prosjekt. Hvor ofte får man legge 33km vannledning midt i regionen – fra Gjesdal til Stavanger? Dette er muligheter som ikke kommer hver dag.

Den tverrfaglige tilnærmingen til VA-faget – fra elektro, bygg og VVS, til landmålere som laser-scanner kummer i 3D og dykkere som er eksperter på undervannsledninger, preger også arbeidsmiljøet ved Stavanger-kontoret – der det tverrfaglige samarbeidet er tett. I tillegg er miljøet sammensatt, forklarer Omdal.

– På Stavanger-kontoret har vi en veldig bra miks med folk. Vi har et relativt ungt miljø som drar med seg ny frisk kunnskap til kollegene våre som har masse erfaring og som i praksis har prosjektert "alt" i løpet av karrieren. For eksempel er en av kollegene jeg jobber med på Hovedvannledning Vest 76 år. Han kjenner bransjen og faget inn og ut, og jeg er utrolig takknemlig for å få jobbe med ham og for all kunnskapen han deler, sier Omdal.

Økt behov for VA-kompetanse

Behovet for økt VA-kompetanse ser heller ikke ut til å stanse her. Norge har et stort etterslep på vedlikehold av vann- og avløpsnettet. Den lille og spredte befolkningen i det langstrakte Norges har gitt oss et ledningsnett på hele 44 000 kilometer – i tillegg til stikkledninger på ca. 90 000 km. Etterslepet på vedlikeholdet av disse er beregnet til hele 2600 milliarder norske kroner. Til sammenligning er Oljefondet verdsatt til ca. 8442.5 milliarder NOK.

For Stian Omdal var det ikke et alternativ å begynne et annet sted enn COWI.

– Innen vann er COWI anerkjent både nasjonalt og lokalt som blant de aller beste. Når noe krevende skal utføres, så får COWI jobben. I tillegg får jeg jobbe med kolleger som er anerkjente i bransjen og lære av disse. Det gjelder de som er ferske, men også de som har vært i COWI i 30 år – også de lærer fremdeler av disse faglige spydspissene, sier Stian Omdal.

Møt noen av dine nye kolleger

COWIs kontor i Stavanger har ca. 38 ansatte. De jobber med alt fra vegplanlegging, VA-anlegg til elektro og byggteknikk. Bli litt bedre kjent med to av dine fremtidige kolleger.

Møt Stian Omdal 

Navn: Stian Omdal

Alder: 30 år

Stilling: Seksjonsleder Vann Stavanger

Karriere i COWI: Jeg jobbet deltid en dag i uka mens jeg skrev bachelor-oppgaven min, og fortsatte ved Trondheimskontoret mens jeg tok master. Siden 2013 har jeg jobbet fulltid ved Stavanger-kontoret. Har vært seksjonsleder for Vann Stavanger det siste året, samt deltaker i talentutviklingsprogrammet Accelerator.

Det beste med å jobbe i COWI: For meg var det ikke et alternativt å begynne å jobbe et annet sted. Både arbeidsmiljøet og måten vi jobber på er avgjørende for dette. Innen vann er COWI anerkjent både nasjonalt og lokalt som blant de aller beste. Når noe krevende skal utføres, så får COWI jobben. I tillegg får jeg jobbe med kolleger som er anerkjente i bransjen og lære av disse. I tillegg er det en bra miks med mennesker på Stavanger-kontoret, som utfyller hverandre godt.

Når arbeidsdagen er over: Hvis jeg virkelig vil slappe av og koble ut etter jobb, så setter jeg meg ned ved pianoet. Da forsvinner alt stress. Det er ikke noe jeg snakker høyt om – at jeg spiller – da er det alltid noen som vil at jeg skal spille noe hver gang man kommer inn i et rom med piano. Pianospillingen forblir min lille hemmelighet.

Ta kontakt

Stian Omdal
Head of section
Water, Norway

Tel: +47 905 07 071

Møt Anne Frafjord

Navn: Anne Frafjord

Alder: 51 år

Stilling: Seksjonsleder Bygninger Sør-Vest

Karriere i COWI: Jeg begynte i COWI i midten av august og kommer opprinnelig fra oljebransjen. Oljeindustrien er ganske langt fremme innenfor bl. a VDC og ICE-planlegging, så jeg har kunnet ta med meg mye av dette, samt prosjektledelses- og risikokunnskap til COWI.

Det beste med å jobbe i COWI: Det er mange muligheter i COWI, og jeg synes miljøet er preget av idérike mennesker med pågangsmot og høyt engasjement. Jeg synes også at lederne våre er dyktige, ser folk og gir de ansatte frihet. Under ansvar, vel å merke. I tillegg ser vi at digitaliseringsmiljøet rundt SUS2023-prosjektet virkelig har vokst frem. Det er også inspirerende for andre ansatte, særlig ettersom vi bruker mye tid på kunnskapsdeling.
I min jobb er jeg tett på de ansatte. Det er veldig spennende bli bedre kjent med de ansatte, finne ut av hvilken retning de ønsker å gå, og også å kunne dytte dem litt i en retning hvis jeg ser at de utmerker seg i noen felt.

Når arbeidsdagen er over: Jeg er glad i å gå tur, lese og reise. Jeg liker også å lage mat, spesielt sammen med dattera mi. Vi tar gjerne en bakelørdag sammen.

Ta kontakt

Anne Frafjord
Head of Section
Buildings South West, Norway

Tel: +47 95288600

Vil du jobbe her sammen med et spennende og sosialt kompetansemiljø? Se bilder fra COWIs Stavanger-kontor.

COWI har en rekke ledige stillinger ved Stavanger-kontoret.

Se alle stillingene her.