28 studenter deltok i sommerjobbprogrammet COWI Try i år. 

COWI Try: Årets sommerstudenter skaper fremtidens forskningspark på Kjeller

04.09.2023

I sommer har 28 studenter jobbet med innovative og bærekraftige løsninger for fremtidens forskningspark på Kjeller i Lillestrøm. Nå er rapporten deres klar. 

Det fyller seg opp med forventningsfulle fjes på Lillestrøm bibliotek en litt regntung dag i august. Årets COWI Try-studenter skal presentere sine løsninger til innovasjonsprosjektet for veiledere, mentorer, ledere, kunde og nysgjerrige tilhørere.

Spente kolleger samlet seg i Lillestrøm bibliotek for å høre på sommerstudentene.

Grønn mobilitet, gjenbruk og fornybar energi

I år har innovasjonsprosjektet vært i samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) og deres forskningspark på Kjeller i Lillestrøm. Kunnskapsmiljøet på Kjeller har vært en hjørnestein i det norske industrieventyret og har en 70 år lang pionérhistorie. Fremover skal forskningsparken bidra til å skape en innovativ og grønn og bydel i Lillestrøm hvor flere vil bo, studere og jobbe.

Sommerstudentene har vært delt inn i fem tverrfaglige grupper som har jobbet med oppgaver knyttet til prosjektets behov: midlertidige løsninger, grønn mobilitet, gjenbruk, energiløsninger og møteplasser for innovasjon.

IFE har høye ambisjoner for miljø og bærekraft i forskningsparken, og premissene for sommerstudentene er de samme som for alle kolleger i COWI: Bærekraftige tiltak skal gjøres i både bygninger, infrastruktur, byutvikling og energi- og miljøløsninger.

Det tok de på strak arm.

Helhetlige løsninger for forskningsparken

Hver av gruppene presenterte sine løsninger for de fremmøtte og fikk deretter tilbakemelding fra en entusiastisk jury.

Ett av jurymedlemmene var administrerende direktør Birgit Farstad Larsen. Hun syntes studentene hadde satt seg godt inn i oppgavene.

– Studentene har vært veldig grundige. De har gjort brukerundersøkelser, vært på befaring i Lillestrøm og på Kjeller, og brukt forskning aktivt i valgene sine. Dessuten var det interessant å se hvordan løsningene deres bygde på hverandre – uten at de har sett hverandres arbeid. Kloke hoder tenker likt og det ga en fin helhet i besvarelsene, forteller hun.   

Farstad-Larsen håper studentene har erfart verdien ingeniører og planleggere har i prosjektene vi jobber med.

– Også denne sommeren har vi merket klimaendringene på kroppen og ekstremværet «Hans» har skylt over Sør-Norge i august. Det er viktig at vi i COWI gjør det vi kan for å kutte utslipp i hvert eneste prosjekt og hver eneste løsning vi leverer. Jeg håper studentene synes det har være givende å jobbe i et selskap som strekker seg langt for å få til det, sier Larsen.

Stedsmarkør, møteplasser og «showroom» for teknologiutvikling

Studentenes løsninger skulle bidra til å gjøre forskningsparken til et åpent og inviterende sted for et bredt lokalmiljø i Lillestrøm og samtidig tiltrekke seg forskere fra hele verden.

Det resulterte blant annet i transportløsninger som bandt forskningsparken og Lillestrøm sentrum sammen på finurlig vis – og ble i tillegg toppet med en bru som en karakteristisk stedsmarkør. Studentene hadde også kommet opp med spesialdesignet gatebelysning som sørget for at IFE kunne vise frem teknologiutviklingen sin for nærmiljøet. 

Også innad i forskningsparken ble det foreslått stier, møteplasser, aktiviteter og partnerskap som skulle sørge for at ansatte og nærmiljøet tok i bruk området både i og utenfor arbeidstid.

Er du nysgjerrig på hvilke løsninger studentene har jobbet med for forskningsparken på Kjeller? Her kan du laste ned samlerapporten for COWI Try 2023.

Traff på både løsninger og timing

Teknologi- og eiendomsdirektør i IFE, Siw-Hege Gundersen, var også et av jurymedlemmene under avslutningsarrangementet. Sammen med flere kolleger har hun vært med å utforme innovasjonsoppgavene og fulgte opp studentene gjennom sommeren. Hun synes gruppene hadde truffet på både løsningsforslag og timing.

–  Dette var utrolig gøy. Studentene har tenkt på løsninger som ingen rådgivere har foreslått for oss tidligere. Det var morsomt å se hvordan de kombinerte styrkene til både forskningsparken og Lillestrøm kommune. Det kunne vi blant annet se i hvordan de hadde tenkt rundt bærekraftig transport og arealutvikling. Det er noen av løsningene her som jeg har lyst til å nevne for interessentene våre, sier Gundersen.

Siw-Hege og Birgit var begge imponert over sommerstudentenes løsninger.

Tradisjon innovasjon

Hvert år bruker COWIs sommerstudenter 30 prosent av tiden sin på en innovasjonsoppgave. Resten av tiden jobber de med pågående COWI-prosjekter.

Gjennom innovasjonsoppgavene får studentene testet teori i praksis og ikke minst samarbeidet på tvers av fag. Det er erfaring som kommer godt med i arbeidslivet senere, særlig i et tverrfaglig rådgiverselskap som COWI.

Gjennom innovasjonsprosjektet får studentene jobbe med et aktuelt COWI-prosjekt der målet er å finne nye, innovative løsninger og ideer som løfter prosjektet.

Er du nysgjerrig på COWI Try? Les mer om sommerjobbprogrammet her.

Vil du jobbe i COWI som nyutdannet eller sommerstudent?

COWI har allerede publisert stillingsannonser for nyutdannede. Ta en titt her og søk innen 14.september. 

Om du heller er på jakt etter sommerjobb, vil stillingene lyses ut 15.september. Følg COWI på Instagram, Facebook og LinkedIn for å få med deg når stillingene legges ut.  

Vi håper du søker!

Ta kontakt

Mali Smogeli-Johansen
Head of Communication
Communication, Norway