Datasentrene er på vei - hvordan gjør COWI de så grønne som mulig?

15.12.2023

COWI fortsetter å strekke seg etter bærekraftig innovasjon i en ellers hemmelighetsfull bransje. Med stadig flere krav fra kunder om miljøvennlige løsninger, utforsker COWI standarden for grønne datasentre.
- COWI jobber mot å utvikle grønne datasentre som kan møte behovene til moderne kunder uten å ofre miljøet. Ved å kombinere ny teknologi med erfaring og kunnskap, investerer COWI i en grønnere fremtid for datasentre, sier Tommy Lundegaard i COWI.

Ved å gjenbruke overskuddsvarmen og maksimere tettheten av datalagring på minimal energi, jobber COWI med å senke kostnadene for operatørene samtidig som de reduserer energiforbruket. Dette har vist seg å være en vinn-vinn-situasjon for både kundene og miljøet.

En viktig faktor i arbeidet med grønne datasentre er nærheten til vann, som en bærekraftig og fornuftig energikilde. COWI har identifisert fordelen av denne tilnærmingen og utnytter fjord og sjø som energikilder. I Norge og Norden har vi stort sett rikholdig tilgang på både kjølig luft og vann. Gjennom denne metoden kan de redusere avhengigheten av fossile brenselskilder og dermed redusere CO2-utslippene betydelig.
COWI øker på kompetansen innen datasentre og vil de neste tre årene utvide seksjonen med ytterligere 50 datasentereksperter. Foto: Getty images

Bærekraft viktig motivator

-  COWI har vi alltid satt bærekraft og ansvarlighet i sentrum av vårt arbeid. Vi er bevisste på miljøpåvirkningen og jobber for å identifisere muligheter for å minimere den. Fra lokalisering av anlegget, valg av materialer til energieffektive løsninger og avfallshåndtering, tar vi hensyn til bærekraft i hvert steg av prosjektene vi er involvert i, sier Tommy Lundegaard, som er salgssjef for bygninger i COWI.

Videre forklarer han at COWIs team av datasenterspesialister sikrer at datasentrene blir utviklet med hensyn til miljøvennlighet, effektivitet og bærekraft. 

- Vi har ønsket å være med på denne reisen fordi vi tror at datasentre kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet og digitaliseringen, og da tenker jeg spesielt på mulighetene innen kunstig intelligens. Vi tilstreber å designe hele datasenteret for å sikre best mulig kjøling, strømforsyning og infrastruktur, forklarer han.

Fremtidens behov

Som et ledende ingeniørselskap er COWI også opptatt av å ta hensyn til de stadig utviklende behovene innen datalagringskapasitet. 

- Vi forstår viktigheten av mulighet for utvidelse, samt pålitelighet og sikkerhet i dagens digitale verden hvor kravene stadig endres. Derfor er vi dedikerte til å utvikle og iverksette løsninger som både oppfyller disse kravene og samtidig er fleksible, sier Tommy Lundegaard.

Lundegaard forteller at COWI har en satsing på kompetanse innenfor datasentre, og vil de neste tre årene utvide spesialistmiljøet med ytterligere 50 datasentereksperter.

God planlegging og best mulig logistikk gir færre lastebiler på vegene og et redusert karbonfotavtrykk. Foto: Getty images

Prosjektsjef i COWI, Terje Espeland, sier COWI har opparbeidet god erfaring med datasentre. Det gjør at de vet hva som er de beste løsningene, for eksempel innen logistikk. 

- Her må vi vurdere alt fra tankanlegget for nødstrøm som har mange generatorer med drivstoff, og beregne hvordan vi kan minimere antall lastebiler for å fylle disse generatorene. Når vi finner et best mulig design for tankanlegget bidrar det til færre lastebiler inn og ut av anlegget og er en av mange løsninger for å gjøre datasentre så grønne som mulig, sier han. 

I tillegg vurderes kost-nytte for valg av størrelse på tankene. Kunden stiller krav om et visst antall timers backup-tid, og da må COWI beregne nøye slik at det kan spares generatorer og batteribanker. 
COWI’s team av datasenterspesialister sikrer at datasentrene blir utviklet både med fleksibilitet, og med hensyn til miljøvennlighet, effektivitet og bærekraft. Foto: Getty images

Tredjeparts energiutnyttelse

På nyåret iverksettes EU-direktivet om undersøkelse av muligheten for utnyttelse av overskuddsvarmen fra datasentrene til bruk for tredjepart, for eksempel til fjernvarme for husholdninger. Konkret dreier det seg om energieffektivitetsdirektivet (EU EED), som i første omgang vil innebære særskilte krav til rapportering av nøkkeltall på energiforbruk for datasentre og serverrom. Gjenbruk av kjølevann til oppvarming skal også rapporteres som en del av helhetsbildet. 

- Det gjør det viktig for operatørene å få kontroll på energiforbruket sitt. Det nye direktivet vil kreve at operatørene rapporterer datasentrenes energiforbruk og forbruket til hver enkelt enhet, inkludert kjøleaggregater, vifter og serverne i seg selv, fortsetter Lundegaard.

- Dette er allerede et krav mange kunder har pålagt seg selv i dag, forteller Terje Espeland.

For å møte kravene fra kunden om å tilrettelegge for at tredjeparter kan koble seg til og dra nytte av energien, har COWI vurdert ulike alternativer. 

- Vi har blant annet på flere prosjekter innarbeidet muligheten for å koble seg på fjernvarmenettet, men på grunn av lav varmeutgangstemperatur har dette ikke vært mulig. Likevel jobber COWI kontinuerlig for å finne innovative løsninger som kan tilfredsstille disse behovene i fremtiden. Vi utforsker for eksempel muligheten for at industri innen frukt, grønt og havbruk kan bruke energien som produseres i datasentre, forklarer Terje Espeland.
Et fremtidsdatasenter kan se slik ut, omgitt av grønn natur og med solceller på taket. Illustrasjon laget med AI, 7. desember 2023 kl. 16:35

Realistisk tilnærming til bærekraft

Tommy Lundegaard understreker at det fins flere motargumenter for hvorfor COWI ikke skal satse på datasentre. Det er mange som mener det er kontroversielt å bruke både landarealer og mye strøm til nettopp slike datasentre. 

Datasentre består av et skall med tusenvis av servere inni. De produserer mye varme, og det er denne varmen COWI ønsker å utnytte best mulig for tredjepart. Foto: Getty images

Valget COWI har tatt med likevel å satse på datasentre henger sammen med det grønne skiftet og digitalisering. 

- Vi stiller selv mange spørsmål rundt dette og bruk av for eksempel ledige kraftressurser siden datasentrene krever mye kraft, sier Tommy Lundegaard. 

Med mange års erfaring er COWI i stand til å ta bærekraftige og effektive beslutninger på vegne av kundene. Ved å finne den perfekte balansen mellom energilagring, form og størrelsen på både bygningsmasser og tankanlegg, maksimerer COWI både kostnadseffektivitet og miljøvennlighet. Dette betyr redusert bruk av generatorer og batterikapasitet, noe som gir betydelige kostnadsbesparelser og reduserer karbonavtrykket.

> Bli en del av teamet vårt! Se våre ledige stillinger her

Ta kontakt

Tommy Lundegaard
Business Development Director
Management Buildings/sustainable buildings, Norway