Er ingeniørbransjen preget av guttastemning?

08.03.2022

8. mars markeres kvinnedagen verden over. Det er en god anledning til å ta en titt på hvordan det står til med likestilling i bransjen vår. Dette er hva kollegaer i COWI forteller om deres erfaringer og refleksjoner rundt likestilling i bransjen.

Ifølge NITO, fagforeningen for ingeniører og teknologer, utgjorde kvinner i 2019 bare 26 prosent av alle sysselsatte ingeniører og teknologer. Dette samtidig som det er stadig større mangel på ingeniører i Norge. Andelen kvinner som utdanner seg innen matematikk, naturfag og teknologi ligger på et stabilt lavt nivå, spesielt om man ser bort i fra medisin- og veterinærutdannelser.

COWI ønsker å være en inkluderende, mangfoldig og attraktiv arbeidsplass for alle kloke hoder – både kvinner og menn. I starten av 2022 var det ca. 29 % kvinner totalt i selskapet, og ca. 40 % i ledergruppen.

Selskapet har en ambisjon om å oppnå 40 % kvinneandel innen 2025. For å oppnå dette ønsker COWI å vite mer om hvordan både kvinner og menn opplever likestilling i bransjen i dag. Derfor ble flere kollegaer intervjuet om deres erfaringer og syn på likestilling – inspirert av NRKs TV-serie «Ikke spør om det».

Hensikten var å ha en upolert og ærlig samtale om tilstanden i dag, og om ubevisste holdninger og atferdsmønstre.

Både bransjen og COWI har en vei å gå for å øke kvinneandelen, og endringer starter med at man tør å spørre og å starte samtalen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057