Småstiv kuling og regn hindret ikke prosjektgruppen fra å inspisere den nye sykkelveien mellom Veitvet og Groruddalen til fots og på to hjul.

Feiret åpningen av ny gang- og sykkelvei i Oslo

30.10.2019

Sykkelveien mellom Veitvet og Grorud er åpnet. Prosjektet var gjennomført som totalentreprise og ble gjennomført på rekordtid.

I oktober åpnet et av de siste sykkelvennlige tilskuddene til bybildet i Oslo. Strekningen er en del av Sykkelrute Østre Aker vei, og med ferdigstillelsen av den siste delstrekningen kan man nå reise fra Oslo til Lørenskog på et sammenhengende sykkelnett.

Guri Kauserud, prosjektleder fra COWI, har trosset vind og regnbyger for å testsykle den nye strekningen med prosjektteamet. Hun har vært involvert i prosjektet siden arbeidet med detalj- og reguleringsplanen startet i 2006.

– For meg personlig er det spesielt givende å se sluttresultatet, siden jeg har fulgt prosjektet gjennom hele prosessen fra første start i 2006 til ferdig anlegg nå i 2019. Vi har hatt et godt samarbeid med entreprenør gjennom hele prosjektet, selv gjennom en krevende fremdriftsplan.

3.2 kilometer høystandard gang- og sykkelvei

Ruten er en del av hovedsykkelveinettet med god standard og høy trafikksikkerhet. Fotgjengere og syklister er atskilt med kantstein slik at man unngår konflikt mellom disse, og løsningen er dimensjonert til å takle en ønsket vekst i andel syklende. Sykkelrute Østre Aker vei er samlet 7 kilometer lang, hvor strekningen fra Veitvet til Grorud er 3.2 kilometer.

For å unngå trengsel og konflikt med Riksvei 163, jernbane og bebyggelse, er gang- og sykkelveien plassert langs Alnaelva. Her ligger den i et grønt og rolig område uten trafikkstøy.

Rekordrask byggetid

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise – og ble åpnet et drøyt år etter at prosjekteringen gikk i gang. For å lykkes med den raske gjennomføringstiden har prosjektering og bygging har foregått parallelt.

– Normalt bruker man nærmere et år på å utarbeide byggeplantegninger og avklare detaljer før bygging starter. Her har vi rent praktisk prosjektert gang- og sykkelveien parallelt med at byggingen har pågått. Det krever et tett samarbeid med entreprenør, og at man er løsningsorienterte, utfyller hverandre og sammen bidrar til et godt resultat, sier Kauserud.

Om prosjektet:

  • COWI lagde på oppdrag for Statens vegvesen forprosjekt samt detalj- og reguleringsplan for sykkelruten fra Veitvet-Grorud-Lørenskog fra 2006-2009.
  • Sykkelveien heter Sykkelrute Østre Aker vei. Parsellen mellom Grorud og Veitvet ble bygget ferdig i 2015 hvor COWI bistod Statens vegvesen med noe prosjektering.
  • Våren 2018 utlyste Statens vegvesen konkurranse om å bygge den resterende strekningen mellom Veitvet og Grorud.
  • En totalentreprise ledet av Isachsen med COWI som rådgiver påbegynte prosjekteringen i august 2018.
  • Prosjektet består av en 3,2 kilometer lang gang- og sykkel samt 0,6km ny adkomstvei.
  • COWI har blant annet hatt vei, VA/overvann/hydrologi, landskap, grunnundersøkelser, geoteknikk, konstruksjon, miljøkartlegging, byggesøknadsprosesser og prosjekteringsledelse.

Se flere bilder i galleriet under (klikk på bildet og swipe til høyre)

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057