Fornebubanen er i gang: Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, byrådsleder Raymond Johansen, fylkesråd Viken Tonje Brenna, byråd Lan Marie Nguyen Berg og samferdselsminister Knut Arild Hareide markerte oppstarten på Fornebu.

Første spadetak tatt for Fornebubanen

11.12.2020

Etter over 100 års planlegging kunne byråd Lan Marie Berg i dag utføre den første sprengningen som markerte at anleggsarbeidet på Fornebu offisielt er i gang.

- Nå blir det endelig T-bane fra Fornebu til Oslo. Dette er den største utbyggingen av T-banen siden 70-tallet. Nå får vi endelig koblet Oslo og Fornebu sammen – med skinnegående, effektiv og miljøvennlig kollektivtransport. Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige om et spleiselag mellom Oslo, Viken og staten, og at vi i dag kan ta det første spadetaket på et kollektivprosjekt av stor betydning, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide, byrådsleder Raymond Johansen, byråd Lan Marie Berg, fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken og Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog uttrykte alle glede over at Fornebubanen endelig kan igangsettes. Nå starter prosessen med klargjøring og driving av en åtte kilometer lang tunnel og seks stasjoner, før Fornebubanen knyttes sammen med det eksisterende T-banenettet og åpnes i 2027.

- Om ni år skal Oslo bli verdens første utslippsfrie storby, og vi skal ha redusert biltrafikken med en tredel. Jeg er glad for at bygging av Fornebubanen er i gang. Om syv år kan folk i Bærum som skal til Oslo, eller Oslofolk som skal til Bærum, parkere bilen, og reise enkelt, raskt og miljøvennlig, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg sprengte første salve på Fornebubanen.


Grunnarbeider på Fornebu stasjon og base, som påbegynnes nå i desember, er den første av flere store entrepriser som igangsettes i tidsrommet 2020-2024. Byggegropen som skal graves ut og sprenges er på ca. 600.000 fm3. Det er en stor massehåndteringsjobb som innbefatter både fjerning av løsmasser og fjell. Skanska, som har fått denne kontrakten, vil gå i gang med rivning av eksisterende bygningsmasse og spunting, graving og sprengning for å få etablert en stor byggegrop. Denne vil senere romme endestasjon og hensetting av vognmateriell på den nye T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

- Dette første spadetaket er en viktig milepæl for miljøvennlige hverdagsreiser for svært mange. Vi lovet i 2013 å bidra med halvparten av kostnadene i store kollektivprosjekt som egentlig er fylkenes og kommunenes ansvar. Staten bidrar nå med 8,1 milliarder kroner. Jeg gir honnør til Oslo og Viken som har satt i gang den største T-baneutbygging i hovedstadsområdet på mange tiår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Entreprisen omfatter omlegging av veier, kabler og rør i grunn på Fornebu sør. Løsmasser og fjell vil bli håndtert og kjørt bort som overskuddsmasser.

Med Fornebubanen får Oslo og Bærum en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter. Byggingen av banen starter i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Ta kontakt

Kjell Arne Vedvik
Project manager
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 412 19 535