Hanne Bonge-Hansen er ny daglig leder i Aquateam COWI

09.12.2021

Med en PhD i organisk kjemi og erfaring fra både start-ups og "big pharma" på CVen, inntar Bonge-Hansen lederstolen i forskningsselskapet. Hun tiltrer stillingen etter nyttår.

Aquateam COWI AS er et forskningsselskap innen vann- og miljøsektoren. Selskapet driver uavhengig anvendt forskning basert på grunnbevilgning fra COWI Fonden, så vel som oppdragsforskning og utviklingsarbeid.

– Aquateam har eksistert siden jeg var tre år, så jeg har stor respekt for det jeg blir en del av. Jeg har savnet forskningen litt, og da jeg begynte å lese meg opp på Aquateam COWIs bidrag i bærekraftfeltet, ble jeg veldig imponert. Så det er veldig stas å få denne muligheten, sier Bonge-Hansen.

Hanne Bonge-Hansen har en Ph.D. i organisk kjemi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i syntetisk og beregningsbasert kjemi. Hun kommer fra Bryn Aarflot, hvor hun de siste fire årene har jobbet som patentfullmektig. Hun har her jobbet med strategisk rådgivning knyttet til immaterielle rettigheter (IP) og patentrådgivning, patentutforming og samt utvikling av IP-strategier for selskaper og prosjekter.

Fra tidligere har hun også erfaring som spenner fra biotech start-upen Algeta til farmagiganten Bayer, samt praktikantopphold i GE Healthcare. Aquateam COWI rommer nå 11 forskere.

– Sammen med et flott team skal jeg arbeide med forskning innenfor vann- og miljøsektoren. Selskapet er av en størrelse som gjør det mulig for hver enkelt å påvirke, og man jobber tett sammen som et lag. Jeg gleder meg nå til å bli kjent med alle menneskene og prosjektene deres.

– En dedikert og kraftfull leder

Jørn Christen Johnsen, konstituert divisjonsdirektør for Vann og miljø samt styreleder i Aquateam COWI, gleder seg til å få Bonge-Hansen med på laget.

– Vi er veldig glade for å få Hanne om bord, med hennes sterke kompetanse fra forskningsledelse. Hun er en dedikert og kraftfull leder, som jeg tror vil klare å løfte Aquateam COWI opp til det neste nivået.

Han forteller at COWI snart går inn i en ny strategiperiode, som trolig vil vie mye plass til tematikk midt i Aquateam COWIs kjerneområde.

– Det vi vet sikkert er at bærekraft, klimatilpasning og avanserte renseanlegg vil bli viktigere og viktigere i tiden fremover. Dette har vært kjernen i Aquateam COWIs satsing siden start, og det er i alle fall ikke mindre relevant nå, sier Johnsen.

Om Aquateam COWI

  • Aquateam COWI AS er et forskningsselskap innen vann- og miljøsektoren.
  • Selskapet driver uavhengig anvendt forskning basert på grunnbevilgning fra COWI Fonden, så vel som oppdragsforskning og utviklingsarbeid.
  • Aquateam COWI rommer nå 11 forskere.
  • De gjennomfører forskningsprosjekter innen vann, avløp, avfall og energi- og ressursutnyttelse. Dette er egeninitierte (uavhengige) forskningsprosjekter samt offentlig/privat finansiert oppdragsforskning.
  • Aquateam COWI samarbeider tett med myndigheter, landbasert og offshore industri (petroleum, fiskeri/havbruk) og miljøteknologileverandører for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til ny miljøteknologi.

Ta kontakt

Hanne Therese Bonge-Hansen

Hanne Therese Bonge-Hansen
Head of Section
Aquateam COWI, Norway