Skal fornye IT-systemet bak bompengene våre: Nå blir bompengestasjonene smartere

65 bompengeselskaper blir til fem, bompengeprisingen blir fleksibel og faktureringen forenkles. Konsulentselskapet COWI får nå i oppgave fra Statens Vegvesen å utvikle og drifte informasjonssystemet bak fornyingen av vårt nasjonale bompengesystem.

Nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving er navnet på prosjektet som skal sørge for en mer effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving.

For å sikre en fungerende bompengeinnkreving skal en ny systemløsning og et nytt baksystem blant annet sørge for riktig identifisering og prising av passeringer. Det innebærer blant annet identifisering av hvilken type bil det er, hvilken vekt og størrelse bilen har, samt klokkeslett for passering. I tillegg kommer kvalitetssikring av at informasjonen i AutoPASS-brikken samsvarer med biltypen.

Statens vegvesen mottok tilbud fra fem kvalifiserte aktører. I dag, 22. mars, ble kontrakten signert, og det ble klart at COWI fikk full score på alle tildelingskriterier og trakk dermed det lengste strået.

– Vi har jobbet lenge for å tilby en løsning som er fleksibel, sikker og brukervennlig, og vi ser frem til å jobbe tett med Statens vegvesen. Det er motiverende at vi som norsk selskap er valgt foran noen av de ledende selskapene innenfor IKT i Europa. I tillegg er det en svært spennende og utfordrende teknisk oppgave, som våre utviklere ser frem til å ta fatt på, sier Stein Eriksen, Vice President for Informasjonssystemer i COWI.

Den sentrale delen i den nye løsningen er den såkalte kjerneløsningen, som er felles og skal brukes av alle de regionale bompengeselskapene. Systemløsningen som COWI skal lage for Statens vegvesen vil altså foreta all identifisering av kjøretøy og prissetting av alle passeringer i Norge. Ved å tilrettelegge for samkjørt fakturering vil den nye kjerneløsningen forenkle dagens system, der hvert av de lokale bompengeselskapene sender separate fakturaer til bilister.

Gjennom bompengereformen blir ca. 65 bompengeselskaper nå til fem regionale bompengeselskaper. Utstedervirksomheten blir også skilt fra bompengeselskapet. Gjennom bompengeprisingen som nå innføres vil også autopass-brikken din automatisk hensynta forhold som for eksempel drivstofftype og faktorprising på dager med høy luftforurensing.

Evalueringsprisen i tilbudet er i størrelsesorden 70mill NOK, og har en prosjektperiode på ca. 1 år, og en vedlikeholdsperiode inkludert opsjoner på 11 år (8+1+1+1).

Les mer om prosjektet

  • Programvaren som Statens Vegvesen har kjøpt COWIs lisens for heter Parka, og har siden 2004 blitt brukt for smartere parkering i flere bysentrum i Norge.
  • COWIs avdeling for informasjonssystemer har også utviklet programvaren som København kommune bruker for håndtering av parkeringsavgifter.
  • I perioden 2016-2019 gjennomfører Statens vegvesen et prosjekt som skal erstatte dagens sentralsystem for bompengeinnkreving.
  • COWIs oppdrag vil være å implementere og vedlikeholde AutoPASS IP, funksjonalitet for identifisering og prising av bompengepasseringer i Norge, som utgjør en sentral nasjonal komponent i de nye systemløsningene for bompengeinnkreving i Norge.
  • AutoPASS IP vil sette sammen informasjon og data fra datautvekslingspunktet (HUB), motorvognregisteret og bilder, og sender registreringene tilbake til operatør og utsteder via HUB. Videre sender HUBen transaksjonsinformasjon videre til de fem bompengeselskapene (Toll Collector) og utsteder av bompengeavtale og -brikkene (Toll Service Provider).

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057