Virtual Reality kan gi sikrere, billigere og bedre veier

Det var blant konklusjonene som ble løftet frem da COWI, NCC og Statens Vegvesen denne uken delte erfaringer med bruken av virtuell virkelighet (VR) fra tre ulike bygg- og anleggsprosjekter for talentnettverket Nova.

Både entreprenør, byggherre og rådgivende ingeniører delte denne uken sine erfaringer med bruk av VR på Nova Session – en møtearena for unge topptalenter og tankeledende selskaper. Det er det fjerde Nova-arrangementet som COWI, Statens Vegvesen og NCC arrangerer sammen innen infrastruktursegmentet.

– Kan øke trafikksikkerheten

De unge talentene fikk ta del i erfaringer og fordeler ved bruken av VR i NCCs Dome of Visions i Århus i Danmark, Statens vegvesens nye forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet i Vestfold og COWI/NCCs Flyplasskrysset mellom Gardermoen og Biri. Deretter ble det ytterligere diskutert muligheter som denne teknologien kan gi bransjen.

Erling Søyland, BIM-koordinator på veg i COWI, forteller at bruk av VR forenkler kommunikasjonen med ikke-teknisk personal, som politikere og naboer, men at det også er svært nyttig for rådgiverne.

– Det er svært nyttig i medvirkningsprosesser, men det er også et veldig godt redskap for oss som jobber i prosjekt – vi ser mange flere detaljer, og kan teste ut løsninger for de ulike byggefasene. Det kan bidra til å øke trafikksikkerheten og gi mer effektiv trafikkavvikling. Mer effektive arbeidsverktøy og prosesser kan også være kostnadsbesparende, forteller Søyland.

VR i prosjektplanlegging og gjennomføring

Problemstillingene de unge Novaene jobbet med under kveldens workshop dreide seg om gevinsten ved bruk av VR/AR gjennom prosjektets ulike faser, og hvordan få med hele organisasjonen på denne teknologiske utviklingen.

– Et viktig element for oss er at VR vil kunne bidra til forankring hos lokalbefolkningen, slik at de kan være med på prosjektet helt fra starten. I tillegg fører verktøyet til håndfaste verdier på bunnlinjen, sier Sissel Innhaug Dahl, sjefsingeniør i Statens vegvesen Sør.

Blant deltakerne på VR-kvelden var Asta Samuelsen, som var på sitt første Nova-arrangement. Selv har hun en master fra BI som siviløkonom, men ser likevel stort potensial i teknologien.

– Jeg jobber mye med robotics og digital supply chair, og det er absolutt relevant i videre utvikling av dette. I kveld så vi veldig gode eksempler på hvordan teknologien kan brukes i prosjekter. Mange tenker at VR er langt frem i tid, men det er jo nå. Utfordringen blir å få det ut til en bredde av brukere – dette er ofte prosesser som kan ta tid. Jeg ser at VR kan bidra til å gi et felles språk i prosjekter der folk jobber i ulike fag, eller i ulike faser av prosjektet, sier Samuelssen.

Konstruktive tilbakemeldinger ga mersmak

NCC ser muligheter i nettverksarenaer som Nova Sessions.

– Som Nordens største entreprenør er det viktig for NCC å gå nye veier for å møte unge talenter. Vi opplever Nova’ene som en ressurs når vi sammen idémyldrer og tenker fremtidsrettede tanker for vår bransje. Dette er en spennende nettverksarena og et viktig ledd i NCCs samfunnsengasjement om å bidra til fornying av bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene, sier Terje Andersen, leder VDC i NCC.

Også Statens vegvesen mener arrangementet var en suksess og var særlig imponert over de unge hodene som bidro med konstruktive tilbakemeldinger, og ser frem til neste Nova-event.

– Jeg synes det er gøy at de deler hodene sine med oss og gir oss inspirasjon i bruken av disse verktøyene. Kreativiteten disse unge Novaene viser er spennende for oss som byggherre. Vi synes det er fantastisk å møte unge lovende som tenker litt nytt og annerledes, og som kan bidra til gode løsninger for oss i Statens vegvesen. I løpet av kvelden dukket det opp tanker som vi tar med oss videre i våre prosjekter, avslutter Sissel Innhaug Dahl.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057