Energinørden

Odd Henning Abrahamsen (37)
Kontorsted: Stavanger
Energinørden

I et turområde nær hvor jeg vokste opp, i utkanten av Sandnes, ligger Nord-Jæren største transformatorstasjon. Stasjonen har 300 kV og 132 kV utendørsanlegg med brytere og linjer, som for en liten pjokk fremsto som et imponerende skue. I fjellet bak denne stasjonen hadde også NSB en stasjon hvor vi hørte duren av omformere hvis vi kom nær nok. Fascinasjonen for kreftene så lå i disse anleggene, som vi ikke kunne se og knapt høre, sådde et frø i meg som har vokst til den dag i dag.

I ungdommen ble det mye prøving og feiling med loddebolt for å lage eller fikse elektronikk, høyttalere og radiostyrte leker. Jeg har flere i familien som har hatt jobber innenfor «oljå» i Rogaland og var sterkt oppfordret til å ta en utdanning rettet mot dette. Men jeg valgte studiet som åpenbart hadde høyest spenningspotensial, ingeniør innen Elkraft. Vi må gjøre noe annet enn olja.

Etter studiet ble det jobb i et regionalt nettselskap hvor jeg har jobbet med flere spenningsnivå innenfor produksjon av kraft og fordelingssiden av nettsystemet. Lite visste jeg at bransjen skulle inn i en periode med storstilt opprusting av gammelt anlegg. En utvikling som nå akselererer som følge av det grønne skiftet og et behov for mer ren energi til samfunnet. Det er en veldig interessant tid å jobbe med energi- og nettutfordringer.

Nettanlegg er ikke utelukkende positivt for omgivelsene, men vårt felles overføringsnett er sannsynligvis den mest rasjonelle og billigste måten å frakte energi på i Norge. På tur i fjell og hei velger jeg å se på linjenettet som et symbol på hvor heldige vi er som kan nytte ren norsk fornybar energi i våre hjem og arbeidsplasser, og jeg bruker dem aktivt som oppfang og retningsvisere for å orientere meg.

Vi må bygge ut kraftnettet vårt for å møte kapasitetsutfordringene knyttet til elektrifisering av Norge. Samtidig øker også kompleksiteten i nettsystemet og både nettselskap og strømkunder har i dag flere tiltak som kan bedre en kritisk situasjon eller optimalisere driften. Smarte løsninger innen overvåkning og styring eller lokal produksjon og lagring av kraft gir nye muligheter til å ta kontroll over sin egen energisituasjon. Denne blandingen av nye innovative løsninger sammen med de mer tradisjonelle nettløsningene er svært spennende for rådgivere med bred kompetansesammensetning.

Jeg begynte i COWI i september 2020 og skal jobber for at COWI kan ta større del i elektrifiseringen av Norge. Sammen med dyktige kolleger skal vi øke kompetanse og kapasitet til å kunne understøtte nettselskap og nettkunder inn i den elektriske fremtiden som nå banker på døren.

Hva kan du mye om som folk flest kan lite om?
Overføringssystemet for strøm i Norge.

Favoritthurtigtast / command?
Ønsker å trekke frem Ctrl + Shift + M under møter i teams. Er det mange i møtet, mute mikrofonen.

Hva fikk du ofte høre at du var god på i barn og ungdommen?
Jeg var til tider plagsomt interessert i å finne ut hvordan ting fungerte. Få ting var trygge for meg og skrujernet min.

Hvor mye tid bruker du på nørdingen din?
Litt for mye, vi begynner for eksempel 2021 med kaldt og tørt vær. Da utnyttes nettsystemet til det fulle og både overføringsrekorder og spektakulære feiltilfeller blir mer aktuelt. Regner med alle følger forbrukskurvene til Statnett og lurer på hvorfor forbrukstoppen i Norge har flyttet seg fra morgentimene til ettermiddagen?

Hvem er din favorittingenørd i COWI?
Jeg møtte tidlig Christian Rendall Olsen da jeg begynte i COWI. Han har et inspirerende engasjement innenfor solenergi og batteriteknologi som jeg ser smitter rundt i organisasjonen. I dag er han min favorittnørd!

 

Vil du vite mer?

Registrer deg her