Fysikkens lover utfordres

Bilde: Andre Pihl

Det er vanskelig å avgjøre hva som er mest spektakulært med Aula Medica. Overhenget på 23 meter? Det avanserte designet? Aula medica er uten tvil blant Stockholms mest innovative bygninger de siste årene.

Karolinska Institutet har lenge hatt et tett, aktivt forhold til samfunnet rundt seg og har hatt behov for sin egen forelesningssal. Likevel ble det ikke bygd noen egentlig aula da området tok form på 1930- og 40-tallet. 

Seminarer, forelesninger og symposier er en naturlig del av aktivitetene, og de årlige Nobel-forelesningene tiltrekker seg publikum fra hele verden.

Men Karolinska Institutet manglet egne lokaler for slike arrangementer. 

Dette ble det omsider en endring på i 2008. Akademiska Hus og Karolinska Institutet hadde lenge sammen planlagt en forelesningssal på Campus Solna, og takket være en privat donasjon i 2008 fra Erling-Perssons stiftelse startet prosjektet med å prosjektere og planlegge Aula Medica. Prosjektet startet i september i 2010. 

Den krevende konstruksjonen krevde stål

For å utnytte det begrensede arealet på stedet maksimalt klekket arkitektene hos Wingårdh ut den dristige ideen med å helle fasaden skarpt utover og dermed gjøre hver etasje større enn etasjen under. Fasaden heller som mest 33 grader noen steder, og toppetasjen har et overheng på 23 meter fra nederste etasje.

Helt fra starten var Johan Ström, Head of Section i COWI, klar over utfordringene som prosjektet medførte.

– Hele bygget utfordrer fysikkens lover, det skal være sikkert. En tung konstruksjon som heller skarpt utover, stiller store krav til utforming og materialvalg. Det var innledningsvis meningen å ha et reisverk i tre, men det måtte til slutt bli stål for å sikre at konstruksjonen kunne tåle påkjenningene, sier Johan Ström. 

Bilde: Tord-Rikard Söderström

Byggets bærende konstruksjon går ut fra den sentralt plasserte, pilarfrie forelesningssalen med plass til 1000 mennesker i tillegg til sceneområdet. Fagverkene står på de to øverste kontoretasjene og går ut i vifteform fra et felles utgangspunkt bak scenen.

Bilde: Patrik Lindel

De bærer oppe to etasjer med kontorrom, kraner over forelesningssalen samt takrammen og de to tekniske installasjonene plassert på taket. Fagverkene følger forelesningssalens form og møter den buede og hellende glassfasaden for å holde oppe etasjekonstruksjonen i den hellende delen av bygget. De to etasjes høye stålfagverkene står på kontoretasjene, fritt holdt oppe 31 meter over forelesningssalen.

– For å bære etasjekonstruksjonen i de skarpt hellende delene av bygget valgte vi at hver etasje ikke skulle bæres av etasjen under. De betydelige horisontale kreftene dette ville innebære, var lite forenlige med konstruksjonen. I stedet ble de øverste etasjene båret oppe av fagverkene, sier Johan Ström.

Etasjekonstruksjonen som bærer sitteplassene i forelesningssalen, var en annen teknisk utfordring. Det var nødvendig å kombinere store spenn, tunge laster og dessuten å oppfylle et frekvenskrav for å sikre komfort og unngå vibrasjoner. For å komplisere ting enda mer heller etasjekonstruksjonen og følger den buede undersiden av sitteplassene.

Løsningen var sveisede stålkassedragere med kontinuerlig forankring av hule plater avstivet mellom dragerne. Dette skapte en sammensatt etasjekonstruksjon, hvor betongkonstruksjonen styrket ståldragerne, mens det ble skapt kontinuitet for etasjeplatene avstivet mellom dragerne.

Den avanserte arkitektoniske visjonen med en bygning bestående av trekanter i både reisverk og fasade var en annen utfordring. Tidsbruk, kostnad og kvalitet var konstant i fokus under prosjekteringen av konstruksjonen. 

Arbeidet var utfordrende, men ga resultater. I 2014 ble Aula Medica kåret til «Årets bygg» og vant International Award of Merit i 2015. COWI, sammen med Akademiska Hus, Wingårdh Arkitektkontor og stålleverandøren Normek, vant også Den svenske stålbyggprisen i 2015. 

– Jeg er utrolig stolt over å ha vært involvert i og bidratt til dette flotte bygget som har fått så mye positiv oppmerksomhet, sier Johan Ström. 

Video: Wingårdhs

FAKTA

  • Karolinska Institutets Aula Medica rommer en forelesningssal med plass til 1000, kontorlokaler for ca. 100 ansatte, konferansefasiliteter for 100 deltakere, to restauranter og en kafé

  • Nobelforelesninger, vitenskapelige symposier, akademiske seremonier og konferanser med publikum fra hele verden blir arrangert her.

  • Det samlede gulvarealet er 12 600 kvadratmeter.

  • Bygget står på en smal tomt, så ett hjørne heller 23 meter utover for å skape en større aula. Fasaden er kledd med 6000 glassruter som veier i alt 90 tonn, mens selve stålrammen veier 840 tonn.

  • Den kunstneriske utsmykningen innendørs er signert Ingegärd Råman. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Stockholm, Sverige.

NÅR:
2010–2012

KUNDE:
Akademiska Hus Stockholm

COWIS TJENESTER:

  • Sammenstilt skisseprosjekt
  • Byggetegninger
  • Workshop om detaljprosjektering
  • Tegninger for stålkonstruksjonene 

Ta kontakt

Magnus Nilber
Vice President
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 706 01 17 88