DIGITALT OG BÆREKRAFTIG FOREGANGSPROSJEKT  

Foto: Haukeland Universitetssjukehus

Det blir omtalt som et av verdens beste barne- og ungdomssykehus. Første byggetrinn, som omfatter 29.000 m² høymoderne og miljøvennlig utbygging, er åpnet. Prosjektet er en vesentlig referanse både innen somatikk og psykiatri, noe som vil ytterligere forsterkes når andre byggetrinn, med somatiske funksjoner og fødeklinikk, er på plass. 

Andre byggetrinn er godt i gang, og skal romme pionerløsninger innen solcelleteknologi. De sørvendte vinduene i tekniske rom og på gangbruene mellom nybygget og den gamle bygningsmassen skal bestå av transparente tynnfilmsolceller av kadmium-tellurid (CdTe) – totalt ca. 1000 m². Det er estimert at anlegget vil produsere 36000 kilowattimer strøm per år. Det er første gang teknologien tas i bruk i et reelt prosjekt i Norge. 

Andre byggetrinn har i tillegg skyhøye ambisjoner for den digitale gjennomføringen. Målet er å gjennomføre verdens første heldigitale og papirfrie byggeprosjekt innenfor helsebygg – med en effektiv og kostnadsbesparende digital prosjekteringsprosess. BUS 2 skal gjennomføres etter prinsipper for LEAN, med 4D-BIM og som papirfri byggeplass med digitalt arbeidsgrunnlag.

Termisk energiforsyning til byggene er basert på et varmepumpeanlegg som utnytter lagring av varme i fjellet under bygningsmassen. BUS 1 er ca. 29.000 m² og BUS 2 er ca. 50.000 m². 
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Bergen, Norge

Når:

2007 - 2023

Kunde:

Helse Bergen HF

Våre tjenester:
  • Bygg
  • VVS
  • Elektro
  • Brann
  • Akustikk
  • Logistikk
  • Miljø

 

Ta kontakt

Ørjan Erlandsen
Project manager
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 97727610

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN