Oppvarming av hus med overskuddsvarme fra laboratorier

Hvorfor ikke bruke lavtemperert overskuddsvarme fra kjøpesentre, datasentre og laboratorier til oppvarming av privatboliger?

Et nytt EU-finansiert prosjekt for lavtemperert fjernvarme skal utvikle nye systemløsninger og komponenter (rør, varmevekslere, varmepumper, betjeningsinnretninger mfl.) for å utnytte kjøleenergi og overskuddsvarme, kombinert med økt bruk av fornybar energi fra både sentrale og lokale kilder.

Det omfatter nye, bærekraftige løsninger for prosjektering og dimensjonering av fjernvarmenettet og nye typer varmeanlegg for å varme opp bruksvann i husholdninger, samt forslag til nye tariffstrukturer.

Som følge av prosjektet skal beboerne i en ny forstad varme opp boligene sine med overskuddsvarmen fra to store internasjonale forskningslaboratorier og et stort supermarked.

Funnene fra prosjektet vil bli delt over hele EU og kan dermed bane veg for lignende løsninger andre steder i Europa, overalt hvor det finnes lavtemperert overskuddsvarme, f.eks. fra kjøling av datasentre.

Cool District Heating er et demonstrasjonsprosjekt som gjennomføres av et konsortium med COWI i spissen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
EU

NÅR:
10/2017 – 12/2018

KUNDE:
COWI A/S, COWI AB, Lund kommune, LKF – Lund Kommunes Fastighets AB, Kraftringen Energi, Log-stor A/S, Høje-Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, Høje-Taastrup kommune, Alfa Laval Corporate AB, Euro Heat & Power

COWIS TJENESTER:

  • Planlegging og ledelse

Ta kontakt

Reto Michael Hummelshøj
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 29647160

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN