fjernkulde fremstilt på ren biomasse

Bilde: Mölndal Energi Flygfoto

Industribygg Løsninger

Mölndals Energi er ledende innenfor produksjon av elektrisitet og fjernvarme – og nå også fjernkulde fremstilt på ren biomasse.
Selskapet bidrar til å redusere byens totale karbondioksidutslipp.

Fjernkjøleanlegget skal mate kulde fremstilt på biomasse til Mölndals nye sentrumsanlegg, men også til andre eiendommer som velger å koble seg på.

Prosjektet startet med riving av et eksisterende varmeverk fra 60-tallet som var begynnelsen på Mölndal Energi. I likhet med en rekke anlegg bygd under den kalde krigen ble varmeverket bygd i et fjellrom, noe som har gjort at både riving og bygging har bydd på en del utfordringer som ikke forekommer i vanlige prosjekter. Fjellrommet ble skannet av COWI, noe som ga et godt grunnlag for 3D-prosjekteringen.
Anlegget består av en rekke kjølemaskiner i fjellet med tilhørende prosessutstyr, installasjoner og byggekonstruksjoner. Dessuten finnes en rekke ventilatorkjølere oppe på fjellet som brukes ved høy belastning.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Mölndal

NÅR:
2015-2016

KUNDE:
Mölndals Energi

COWIS TJENESTER:

 • Delprosjektledelse bygg, inkl. grunn og VVS
 • Delprosjektledelse, elektro
 • BASE-P
 • KA PBL
 • Prosjekteringssamordning bygg (3D-samordning)
 • Byggeprosjektering
 • Jord/VA-prosjektering
 • Målearbeid / skanning
 • Geoteknikk
 • VVS-prosjektering
 • Elprosjektering
 • Byggeledelse, bygge- og elektroentrepriser
 • Inspeksjon, bygge- og elektroentrepriser
 • Byggekonstruksjoner

 


Ta kontakt

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN