Fornyelse av miljøgodkjenning på biomassefyrt anlegg

Energi Løsninger
Energiprodusenten Verdos kjelanlegg består av to 80 MW ristfyrte kjeler, som ble ombygd til biomasse i 2007–2009. På grunn av skjerpede utslippskrav for CO og NOX i ny BREF (Best Available Techniques Reference Documents) må verket fornye sin miljøgodkjenning.

COWI har levert en prioritert liste over mulige utslippsforbedrende tiltak, omfattende optimering og ombygging av eksisterende anlegg samt etablering av kjemisk røykgassrensing.

Aktivitetene i analysefasen omfattet driftsforsøk, modellering av varmebalanser og oppstilling av CFD-modeller for fyrrom. Testfasen omfattet oppstilling, løpende koordinering og dokumentering av testprogram for å undersøke potensialet for utslippsforbedringer av det eksisterende anlegget.

I testfasen oppnådde man cirka 50 prosent CO-reduksjon, men det er foreløpig konkludert at kjemisk NOX-reduksjon fortsatt er nødvendig.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2017-2018

Kunde:

Verdo Produktion – Randers Kraftvarmeværk

COWI tjenester:
  • Gjennomføring av analyse- og testfase for to eksisterende biomassefyrte kjelanlegg med henblikk på reduksjon av CO og NOX

Ta kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN