gjenåpnet bane i edinburgh

Borders Railway Project gjenåpnet den 50 kilometer lange Waverley Line mellom Newcraighall utenfor Edinburgh og Tweedbank i regionen Scottish Borders. Banen ble stengt i 1969, og regionen ble uten tilgang til jernbane.

Dette ble det omsider en endring på i 2015, da jernbanen åpnet på nytt. 

For den nye jernbanen hadde COWI prosjektert en rekke nye skjæringer gjennom jord og fjell med en høyde på opptil 14 m samt flere nye fyllingskonstruksjoner. Mange steder krevde den nye linjeføringen at gravearbeid måtte endres eller utbedres, deriblant reparasjoner av steinfylling samt fjellsikring. COWI leverte assistanse på stedet under arbeidene og prosjekterte utbedringen av to tunneler. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Edinburgh, Storbritannia

NÅR:
2013–2015

KUNDE:
Network Rail 

ENTREPRENØR:
BAM Nuttall

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektering av gravearbeid
  • Senkekurver, jordnagler, spuntpæler, borede pæler 
  • Fjellsikring
  • Gjenbruk av eksisterende gravearbeid
  • Tunnelutbedring
  • Prosjektering av atkomstspor/knutepunkt

Ta kontakt

Eva MacInnes
Regional Director
Tunnels, United Kingdom

Tel: +44 1412482410

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN