blant NORGES største enkeltkontrakteR NOENSINNE

Samarbeidsprosjektet om bygging av veg og jernbane mellom Minnesund og Kleverud/ Labbdalen, var ved oppstart en av de største veganlegget på norsk jord. Prosjektet inneholder noen av de største enkeltkontraktene som hittil er signert innen norsk anleggsbransje.

COWI prosjekterte delstrekningen FP3, Strandlykkja – Kleverud/ Labbdalen, som er den største enkeltkontrakten i Fellesprosjektet. Det er også strekningen med mest veg og konstruksjoner, samt med størst utfordringer knyttet til vann og avløp.

Dette omfattet blant annet prosjektering av 10 kilometer firefelts E6, 2 plankryss og en dobbeltløpet tunnel på 700 meter og to rasteplasser. I tillegg ble det laget planer for 11 kilometer sekundærveger, 5 kilometer gang- og sykkelveg og 5 kilometer nytt dobbeltspor for Dovrebanen. Firefeltsstrekningen omfattet også prosjektering av flere bruer, deriblant to bruer på E6.

Dette var det første samferdselsprosjektet COWI prosjekterte i full BIM fra første dag. COWI var i prosjektet med på utprøving og utvikling av digitale plattformer for tverrfaglig samarbeid, og har etter dette hatt BIM og 3D-prosjektering som standard i infrastrukturprosjekter.

I tillegg har COWIs landskapsarkitekter vært sentrale i arbeidet med utforming av rasteplassene. Disse inngikk i oppdraget å utforme visuelle elementer som man for hvert tredje kjøreminutt skal passere for å motvirke søvnighet hos bilister.

Mer om prosjektet:

Hvor:

Mellom Minnesund og Kleverud/ Labbdalen, Norge

Når:

2010 - 2016

Kunde:

Statens Vegvesen og Jernbaneverket

Våre tjenester:
 • Veg
 • Vann og avløp
 • Belysning
 • Konstruksjoner
 • Landskapsarkitektur
 • Støytiltak
 • Ytre miljø
 • SHA
 • RAMS
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Elektro

 

Ta kontakt

Lars Christoffer Aga
Senior Vice President
Water and Environment, Norway

Tel: +47 90835312

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN