Regional utvikling og bærekraftig reising for et av Sveriges største pendlingsstrekninger

Bilde: Ida Wang

Jernbane Løsninger

Vegvesenet planlegger en ny høyhastighetsbane, dimensjonert for 320 km/t, mellom Göteborg og Stockholm. Prosjektet Göteborg-Borås er delt opp i tre etapper, hvorav COWIs oppdrag omfatter lokaliseringsanalyse av den tre mil lange etappen mellom Bollebygd og Borås som beskrives i denne analysen.

Det overordnede reisetidskravet på to timer mellom Göteborg og Stockholm skal gi raskere reiser mellom storbyregionene. En ny høyhastighetsbane skal også avlaste den hardt belastede vestre stambanen. Den nye høyhastighetsbanen knytter Västra Götalandsregionens to største byer, Göteborg og Borås, nærmere hverandre og styrker kommunikasjonen i den vestre delen av Sverige. Høyhastighetsbanen forbedrer også kommunikasjonen til Landvetter flyplass. Bedre, mer pålitelig og raskere kommunikasjon skaper forutsetninger for regionalutvikling og bærekraftig reising.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Bollebygd – Borås, Västra Götalands län, Sverige

NÅR:
2015–2017

KUNDE:
Trafikverket

COWIS TJENESTER:

  • Lokaliseringsanalyse
  • Landskap og utforming
  • Geoteknikk, inkl. geotekniske feltundersøkelser
  • Hydrogeologi
  • Bygging

Ta kontakt

Mattias Grauers
Senior Vice President
Civil, Sweden

Tel: +46 10-850 19 38

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN