innsamling og behandling av 5000 tonn avfall

Global etterspørsel etter avfallshåndtering er økende på grunn av nye lovkrav og urbanisering. 

I Egypt har myndighetene besluttet å styrke innsatsen for å få en slutt på at plast, byggeavfall og annet avfall kastes i gater og på veger. Dette skal komme folkehelsen, økonomien og miljøet til gode.

To tett bebodde regioner, Kafr El Sheik og Gharbia, har blitt valgt som utprøvingsregioner for et omfattende avfallshåndteringsarbeid i landet. 

Prosjektet skal vare i fem år, og målet er å samle inn og behandle ca. 5500 tonn avfall per dag. 

COWI er byggherrerådgiver på prosjektet.

I 2016 kom COWI på førsteplass i verden innenfor avfallshåndtering på den prestisjetunge ENR-listen over internasjonale rådgivningsfirma.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Egypt

NÅR:
2016–2021

KUNDE:
KfW Bankengruppe, Tyskland

COWIS TJENESTER:

  • Opprettelse av funksjonelle enheter for håndtering av fast avfall innenfor de to guvernementene
  • Utarbeidelse av strategiske hovedplaner
  • Detaljerte forstudier 
  • Prosjektering og anbudsmateriale 
  • Anbud og kontrahering av bygge- og anleggsarbeider
  • Kontrakthåndtering og tilsyn under bygging/implementering
  • Støtte til myndigheter/selskaper med drift av systemer og anlegg
  • Støtte til overvåking og evaluering av innledende driftsoppgaver

Ta kontakt

Carsten Skov
Market Director
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56402431

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN