Et viktig skritt mot sirkulærøkonomien

Bilde: KRILOV

Med et nytt gjenbrukssenter i København vil København kommune og Amager Ressourcecentre støtte overgangen til sirkulærøkonomi, hvor brukte gjenstander regnes som en ressurs snarere enn rent avfall. 

Ved Sydhavn gjenbrukssenter vil beboere kunne levere inn materiale som er egnet til gjenbruk eller reparasjon – for eksempel gamle planker og murstein.

For å fremme og understøtte en overgang til en sirkulær økonomi må minst 50 prosent av materialene anvendt til oppføring av gjenbrukssenteret bli gjenbrukt eller sertifisert i henhold til bærekraftige standarder. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2017–2018

KUNDE:
ARC (Amager Ressourcecenter)

UNDERRÅDGIVERE:
Krilov Arkitekter

COWIS TJENESTER:

  • Konseptutvikling
  • Detaljprosjektering og hovedprosjekt
  • Anbud og kontrahering
  • Tilsyn under byggingen

Ta kontakt

Torben Frandsen Nielsen
Chief Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 51542166

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN