Høyvannssikring skal redusere fremtidig stormflorisiko

IHNC-prosjektet er den største totalentreprisen den amerikanske hærens ingeniørkorps noensinne har utført, og viser korpsets forpliktelse overfor innbyggerne i New Orleans for å redusere fremtidig stormflorisiko.

Mastodontprosjektet omfatter en ca. 3 kilometer lang høyvannssikring støttet av skråpæler og tre slusekonstruksjoner.

COWI var prosjekteringsansvarlig for denne totalentreprisen. Dette omfattet løsninger som reduserte byggekostnadene uten å gå på bekostning av konstruksjonsytelsen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
New Orleans, LA, USA

NÅR:
2007–2011

KUNDE:
Ingeniørkorpset, den amerikanske hæren

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektering av dike
  • Prosjektering av høyvannssikring
  • Prosjektering av erosjonssikringssystemer
  • Input til prøvebelastning av pæler
  • Prosjektering av betongsluseport for lektere
  • Hydraulisk modellering
  • Utførelse av ikke-lineær inkrementell analyse
  • SSI-analyse for dike- og slusekonstruksjonene

Ta kontakt

Dale Berner
Chief Specialist
Marine, United States

Tel: +1 5108398972

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN