Oversvømmelse  

I noen deler av verden vil klimaendringer føre til mer intense uvær og stigende havnivåer. Begge vil ha en negativ innvirkning på avløps- og overvannsanlegg.

Vi gir en oversikt over konsekvensene ved hjelp av GIS, hydraulisk modellering og andre verktøy for å definere potensiell flomrisiko og kartlegge hvor de mest ødeleggende effektene kan forventes.

Vi foreslår løsninger for å redusere eller hindre skade og bruker innovative tekniske løsninger for å styre, omdirigere eller lagre store mengder overvann, som også kan brukes som et rekreasjonselement i landskapet.
 
Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor oversvømmelse.
 
Begrens resultater
Vis flere