På oppdrag fra Bane NOR har COWI prosjektert og visualisert den nye godsterminalen.

Bli med inn i fremtiden på Norges grønneste godsterminal!

18.11.2020

I 2024 åpner den nye Nygårdstangen godsterminal i Bergen, et prosjekt som vil bidra til å gjøre gods på bane mer miljøvennlig, kostnadseffektivt og konkurransedyktig.

I Bergen ligger Norges nest største Godsterminal, Nygårdstangen. De siste årene har Bane NOR jobbet med en transformasjon av terminalen. Den nye terminalen er for fullt under planlegging, og på nyåret lyses konkurransen for entreprisene ut. Men allerede nå kan du bli med inn på fremtidens terminal.

I en video utarbeidet av COWI, kan du få et innblikk i hvordan den nye godsterminalen vil se ut, og hva den vil inneholde.

Høye miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøambisjoner og elektrifisering av gods på bane er en vesentlig del av målsettingen.

– Vi gleder oss til å kunne åpne en grønn og fremtidsrettet godsterminal, til beste for byen og jernbanen. Dette blir bra for trafikksikkerheten, trivsel for syklende og gående og for byluften, sier regional terminalleder Ove Algrøy i Bane NOR.

Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og vekst i godsvolumet til og fra Bergen i årene fremover.

– Ombyggingen legger til rette for at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Det gir en kapasitetsøkning på over 50% som samtidig er miljøvennlig og kostnadseffektiv, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

– Vi styrker dermed konkurransekraften til gods på jernbanen.

Togtrafikken vil gå under byggingen

Marius Ertshus Mathisen, prosjektleder fra COWI, har vært involvert i utbyggingen av Nygårdstangen-Bergen-Fløen og Godsterminalen siden 2014. Han forteller at de høye miljøambisjonene også speiles i prosjekteringen.

– Vi skal utarbeide klimabudsjett for prosjektet og følger strenge lokale utslippskrav i prosjektet. Elektrifiseringen av terminalen er en stor del av jobben og vi har tilpasset anlegget slik at elektrifiseringen skal være mulig.

Marius Ertshus Mathisen er prosjektleder fra COWI.

 

Han beskriver anleggsgjennomføringen som noe av det mest spennende med prosjektet.

– Rundt 60 prosent av alt gods i Bergen kommer på bane. Det er derfor viktig at anleggsgjennomføringen tilpasser seg krav til at mye togtrafikk kan opprettholdes i anleggsfasen. Det gjør jobben med å sy anleggsgjennomføringen sammen kompleks. Det krever tett samhandling med Bane NOR ettersom prosjektet har en stram framdrift.

Han sier at BIM-modelleringen vil komme godt med i gjennomføringsfasen.

All skifting kan gjøres med elektrisk lokomotiv, som kan lades.

 

– Vi bruker BIM-modellen vår for å visualisere hele prosessen, steg for steg. Gjennom den får alle parter innblikk i hva som skal skje når i faseplanen vår.

Tett samhandling mellom rådgiver og Bane NOR

Avdelingssjef for Bane i COWI, Nils-Roe Fjørtoft, har blant annet jobbet med å legge noe av grunnlaget for samhandlingen i prosjektet. Og han tror nettopp samhandlingen mellom rådgiver og Bane NOR har vært en suksessfaktor.

– Dette er et av de store, viktige prosjektene vi jobber med i dag. Jeg har fått gleden av å følge det fra starten, og hele veien kjennetegnes prosjektet av en veldig proff, målretta kunde som er genuint interessert i at vi skal lykkes sammen. Vi har jobbet mye med samhandling. Når vi stoler på hverandre, tør vi også å dele med hverandre. Vi har hatt en veldig åpen tone.

En stor del av samhandlingen har handlet om å bryte ned tradisjonelle hierarkier i prosjektorganisasjonen og om å ha utpreget åpenhet mellom partene. I tillegg har de jobbet utbredt med arbeidsmetodikken Virtual Design and Construction (VDC) og møtemetodikken ICE, som bruker digitale verktøy og visuell møteteknikk for å bedre dialogen og arbeidsflyten.

Nils-Roe Fjørtoft fremhever samhandlingen mellom COWI og Bane NOR som en viktig suksessfaktor i prosjektet.

 

Prosjektet har også brukt plattformen JIRA, som er et åpent program for oppgavebehandling, med total åpenhet mellom partene i prosjektet.

– Samlet gjør dette at vi klarer å lage et prosjekt som er bedre, billigere og morsommere å jobbe på. Jeg er stolt av folka våre, men jeg vil også gi masse skryt til kunden for samhandlingen, og for at de er med på å teste nye arbeidsmetoder i dette prosjektet. Det er sammen vi har fått de gode resultatene. Nå gleder jeg meg veldig til å følge samhandlingen videre i nye faser av prosjektet og ikke minst til å se sluttresultatet, sier Fjørtoft.

Om prosjektet:

Kunde: Bane NOR

Hvor: Bergen

Når: 2014-2024

COWIs tjenester: Detaljplan og prosjektering av alle fag, herunder jernbaneteknikk, konstruksjon, støy, miljø, signal, hydrologi, vann og avløp, RAMS, prosjektledelse, geoteknikk ingeniørgeologi og visualisering.

Ta kontakt

Marius Ertshus Mathisen
Senior prosjektleder
Railways, Norway

Tel: +47 928 25 094