COWI er sterkt representert på seminar om veiutbygging og vannmiljø

20.10.2020

Onsdag 21.oktober avholder Tekna et seminar som ser på sammenhengen mellom veiprosjekter og vannmiljøet vårt. COWI holder tre foredrag på seminaret og vil blant annet presentere fersk forskning på mikroplast fra veivann.

Norge er et langstrakt land. Reiser du fra syd til nord i landet, har du tilbakelagt en distanse som likeså kunne føre deg til Nord-Afrika. For å binde sammen landsdelene og redusere reisetiden har det i det siste 10-år vært mange store veiprosjekter i Norge, og flere veiprosjekter er på gang.

Hva gjør disse veiprosjektene med vannmiljøet vårt? Hva bør en utslippstillatelse fra veianlegg inneholde? Når og hvordan bør man rense veivann, og er det slik at mikroplast fra vei er en stor utfordring?

Dette er teamet for seminaret som Tekna avholder onsdag 21.oktober. COWI og forskningsselskapet Aquateam COWI stiller til sammen med tre foredrag.

Eilen Arctander Vik, forskningsleder i Aquateam COWI, er blant foredragsholderne.

– Allerede i september var det 433 påmeldt til seminaret, og det er en god arena til å dele kunnskap om et svært viktig fagfelt i bransjen. Forurensing av havet er et tema som engasjerer bredt, og forurensingen fra veivannet er en viktig del av dette bildet. Vi ser frem til å dele vår kunnskap, samt til å få ny kunnskap fra andre fagmiljøer, sier Arctander Vik.

Mikroplast fra veibanen

Hun skal blant annet legge frem ferske forskningsresultater fra en studie hun har jobbet med for Handelens Miljøfond og Nye Veier, samt resultater fra arbeidet som holder på å ferdigstilles for Statens Vegvesen fra Tåsentunnelen og Fossbekken rensedam ved E-18.

Med utgangspunkt i Bambletunnelen har de sett på i hvor stor grad dagens rensetiltak fungerer for å fjerne mikroplast fra veivannet vårt. I dette prosjektet har de startet samarbeid med Aalborg Universitet, som er eksperter på kartlegging av mikroplast.

– Vi har undersøkt tunnelvaskevannet fra Bambletunnelen og vi har sett på hvor mye av mikroplasten fra veivannet som lar seg fjerne i det lokale renseanlegget som er tilknyttet tunnelen. Vi har de siste ukene ventet på de siste analysene fra prosjektet for Statens Vegvesen og våre forskningspartnere i NORCE og Aalborg Universitet, og er klare for å dele de resultatene vi har fått så langt.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet Aquateam COWI har gjort for Handelens Miljøfond og Nye Veier i denne saken.

Veisalt påvirker vannkvalitet i innsjøer

Halvor Saunes fra COWI skal presentere et prosjekt som COWI ferdigstilte for Statens Vegvesen i 2019. I prosjektet undersøkte COWI 67 innsjøer i store deler av Norge, som ligger langs veier. Hensikten har vært å undersøke i hvilken grad innsjøene er påvirket av veirelatert forurensing, med hovedfokus på veisalt.

– Vi ser blant annet at flere av innsjøene er sterkt belastet av veisalt og at dette fører til endret vannkjemi og sjiktninger av vannmassene. Vi har også sett på gamle data, som viser at veisalt er et økende problem i mange innsjøer, forteller Saunes.

Presenterer rensetiltak for forurenset veivann

Under tittelen Krav, utforming og design av rensetiltak for forurenset overvann fra vei, skal Svein Ole Åstebøl presenteres ulike typer forurensningsstoffer som finnes i veivann og den store variasjonen i stoffenes egenskaper med tanke på rensing.

– Jeg skal gjennomgå det lovmessige grunnlaget for rensing av overvann og hvilke kriterier som legges til grunn for å fastsette rensebehovet i en gitt situasjon. Hoveddelen av foredraget er en gjennomgang av hovedtypene av renseløsninger. Valg av riktig renseløsning kan gi flere kostnads- og driftsmessige fordeler utover den miljømessige effekten. Dette vil bli vist med konkrete eksempler i foredraget, fortelle Svein Ole Åstebøl.

COWIs foredrag under seminaret:

09:55 - 10:10 Nasjonal innsjøundersøkelse av saltpåvirkede innsjøer. Halvor Saunes, COWI

13:25 - 13:40 Hvor godt fungerer dagens rensetiltak for tilbakeholdelse av mikroplast fra veivann? Resultater fra innledende studier. Eilen Arctander Vik, Aquateam COWI

14:10 - 14:25 Krav, utforming og design av rensetiltak. Svein Ole Åstebøl, COWI

Arrangementet streames. Les mer om arrangementet og se detaljer for påmelding på Tekna.no.

Ta kontakt

Eilen Arctander Vik
Forskningsleder
Aquateam COWI, Norway

Tel: +47 950 42 783