Foto: Ingrid Gabrielsen Klokk / COWI

COWI og Statnett inngår rammeavtale om utvikling av kraftnett

03.11.2023 

For å imøtekomme forespørsler om økt overføringskapasitet har Statnett kunngjort en rådgiveranskaffelse som blant annet omfatter prosjektering innen stasjon, kraftledning, kabel og høyspent likestrømsoverføring (HVDC). 

Bakgrunnen for anskaffelsen er den betydelige økningen i forespørsler om økt overføringskapasitet fra både nettselskaper og direktekunder de siste årene.  

Det økte behovet krever investeringer i transmisjonsnettet og dermed økt kapasitet for gjennomføring av ulike nettanleggprosjekter hos Statnett. Statnetts har særlig behov for avlastning fra markedet til å utføre virksomhetens prosjekterings- og byggherreoppgaver.

– Vi er svært glade for å bli tildelt kontrakten med Statnett og å få muligheten til å bli med på reisen med å utvikle Norges kraftnett. Elektrifisering er en utrolig viktig bestanddel av det grønne skiftet, og vi skal bidra med vår del av omstillingen, sier Ingrid Gabrielsen Klokk, sjef for forretningsutvikling i COWI.

Langvarig og stor kontrakt

Varigheten på avtalene er fire år fra kontraktsinngåelse, med mulige forlengelser på inntil fire år.

COWI er blant flere leverandører som er innstilt som leverandør. COWIs delkontrakt har en verdi på ca. 90 MNOK til COWI per år i snitt i prosjekteringstjenester.

Prosjektene i delkontrakten bemannes med kjernekompetanse innen relevante fagdisipliner, særlig elkraft og konstruksjonsteknikk for linjer og trafostasjon.

Ta kontakt

COWI employee Ingrid Gabrielsen Klokk

Ingrid Gabrielsen Klokk
Project Development Manager
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 48278774