Investeringseksperter: Grønne bygg gir investorer høyest avkastning

Det kommersielle potensialet i å bygge grønt løfter bærekraft opp på dagsordenen i eiendomsbransjen. På et COWI Insight Seminar pekte foredragsholdere på innemiljøkvalitet som den neste store trenden. COWI presenterte et nytt verktøy for å utnytte de grønne fordelene.

03.02.2017

Sertifiserte bærekraftige bygninger er ikke bare bedre for klimaet enn ikke-sertifiserte bygninger. De har også en rekke fordeler for personene som bruker dem, blant annet komfort, bedre helse og høyere produktivitet, noe som har en positiv innvirkning på bygningenes kommersielle verdi.

Dette er noen av konklusjonene i ferske internasjonale studier av eiendomsmarkedet i land som USA, Australia og Finland.

Det positive forholdet mellom bærekraft og høyere avkastning har også fanget oppmerksomheten til de mest progressive investorene, sa dr. Steve Fawkes ved Insight Seminar ved COWIs hovedkontor i Danmark denne uken.

– Vi ser flere investorer som ønsker å plassere penger i bærekraft fordi de tror på det, men enda mer fordi de mener det utgjør en innbringende investeringsmulighet, sa han.
Fokus på resultater – ikke kapitalverdi

Nils Kok, ledende eiendomsøkonomi fra Maastricht-universitetet i Nederland, holdt også foredrag ved seminaret, og han delte noen av resultatene fra en omfattende undersøkelse av det amerikanske eiendomsmarkedet. Ifølge undersøkelsen gir sertifiserte grønne bygninger en tre prosent høyere leieinntekt, sju prosent høyere kontantstrøm og 13 prosent høyere transaksjonspris sammenlignet med ikke-sertifiserte bygninger.

Men hvis det kommersielle potensialet er så åpenbart, hvorfor har ikke flere investorer og entreprenører allerede grepet muligheten til å investere i grønne bygninger, ville en av deltakerne vite.

– Jeg tror det viktigste hinderet er tradisjonell konservatisme, spesielt innen bygg og design. Det har delvis å gjøre med stimuleringsmekanismen, idet ingeniører og arkitekter tradisjonelt blir betalt i forhold til prosjektets kapitalverdi. Det fremmer ikke riktig atferd; det fremmer større prosjekter, sa Fawkes, som pekte på en resultatbasert stimuleringsstruktur som vegen å gå.

– Hvor godt gjør bygget det på parametere som innemiljøkvalitet, som vi vet har en innvirkning på helse og produktivitet. Det er dette leietakere og investorer bør se på, sa Fawkes.
Nytt investeringsverktøy for å utnytte grønne fordeler

Nils Kok mener at innemiljøkvalitetet vil bli den neste store trenden i den grønne bygningssektoren, fordi det er bedre dokumentert at det er en tett forbindelse mellom helse- og miljøforhold inne i bygg:

– Likevel har vi fortsatt bruk for et sett standardisert parametere og en forståelse av hva innemiljøkvalitet virkelig er, og hvordan vi kan kvantifisere det. Kan vi bli enig om en skala fra A til G, for eksempel, slik vi har for energi, da kan vi også begynne å formidle det til leietakere og investorer, sa Kok.

COWI har tatt et skritt i den retningen. På Insight Seminar presenterte prosjektsjef Per Stabell Monby et nytt investeringsverktøy som utnytter noen av fordelene knyttet til grønne bygninger, blant annet verdien av høyere produktivitet takket være bedre innemiljøkvalitet.

Hør professor Nils Kok fra Maastricht-universitetet gi sin vurdering av fremtidige trender innen grønne bygg

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018