COWI vinner prosjekt i One Belt One Road

COWI er valgt som rådgiver for å godkjenne prosjekteringen og byggingen på Karnaphuli Tunnel i Bangladesh. Tunnelen er en del av One Belt One Road-initiativet – verdens største og mest utstrakte infrastrukturinvestering som forbinder Kina med Europa og Afrika.

22.05.2017

Karnaphuli Tunnel er en 3,4 kilometer lang og kompleks tunnel under Karnaphuli-elven og del av en 20 kilometer lang motorveg. Formålet er å forbedre infrastrukturen i Bangladesh for å muliggjøre vekst og utvikling i regionen, som er kjent for omfattende tekstilproduksjon.

Prosjektet med en prislapp på ca. 530 millioner finansieres primært av Kina gjennom Export-Import Bank of China under One Belt One Road-initiativet.

– COWI, sammen med lokale rådgivningsfirmaer, har blitt valgt for å gjennomgå og godkjenne prosjekteringen og påse at all bygging og prosjektering oppfyller standardene som beskrevet i prosjektet. Å ha oss og den australske partneren SMEC er en forutsetning for investeringen, og jobben vår er å sikre riktig kvalitet i byggingen, sier Bo Bendtsen, Vice President i COWI Tunnels and Underground Infrastructure.

Kommunikasjon er avgjørende

Målet med One Belt One Road-initiativet (OBOR) er å gjenoppleve den gamle Silkevegen via et handels- og infrastrukturnett som strekker seg fra Øst-Asia til Europa og Asia med veger, jernbaner, havner, rørledninger og alt mulig annet i en region med stort behov for bedre infrastruktur. 900 milliarder dollar planlegges investert i initiativet de ti neste årene.

OBOR ble lansert i 2013 av Kinas leder Xi Jinping, og sist uke møttes mer enn 1 500 delegater, 29 statsoverhoder og industriledere fra mer enn 130 land på Belt and Road Forum i Beijing for å drøfte prosjektet og høre om planene fremover.

Som internasjonal rådgiver var COWI invitert til å dele sin kunnskap og erfaring med store infrastrukturprosjekter i regionen. Vår representant var Tina Vejrum, Vice President i Bridges International, og Bo Bendtsen, Vice President for Tunnels and Underground Infrastructure.

– Kommunikasjon er avgjørende i OBOR, og dette passer som hånd i hanske med COWIs kjernekompetanse og tjenester. Forumet var en utmerket mulighet til å treffe forretningspartnere, utveksle informasjon om OBOR-initiativet og kartlegge områder for videre samarbeid, sier Tina Vejrum.

– Vi er rådgivere på et av de første prosjektene i OBOR og ser frem til forhåpentlig å få mange flere. Det vil bli stor etterspørsel etter leverandører innen bru-, tunnel- og marintekniske prosjekter, hvor vi har lang erfaring, tilføyer hun.

Erfaren rådgiver langs Silkevegen

COWI har allerede lang erfaring med å arbeide i land langs Silkevegen. Dette omfatter ansvar for prosjektering av Hongkong-Zhuhai-Macao-forbindelsen, forventet ferdig i år, og den pågående ShenZhong-forbindelsen i Kina samt deltakelse i alle større hengebruer i Tyrkia, nyligst med detaljprosjekteringen av Izmit Bay Crossing, som åpnet for trafikk i 2016.

Om Karnaphuli-tunnelen

  • 3,4 kilometer flerfeltstunnel
  • 500 meter med tilførselskonstruksjoner og arbeidssjaktkonstruksjoner til tunnelen påbegynnes i juni og løper til februar 2018.
  • Arbeid på atkomstveier og tilførselsbruer starter i begynnelsen av 2018 og løper til 2021.

COWI er uavhengig designkontrollør.

To hovedoppgaver:

  • Konstruksjonsgjennomgang
  • Byggeherrerådgiver

One Belt, One Road (OBOR)

  • Belt and Road Initiative, også kjent som One Belt One Road, eller OBOR, er en gjenopplivning av den ikoniske land- og sjøruten Silkevegen via et handels- og infrastrukturnett som strekker seg fra Øst-Asia til Vest-Europa og sørover gjennom Afrika. Initiativet består av veger, jernbaner, havner, rørledningero g alt mulig annet gjennom en region med et infrastrukturunderskudd på 26 billioner dollar, ifølge enkelte overslag.
  • OBOR understreker tanken om kommunikasjon. Kommunikasjon er ikke bare økonomisk, finansiell og juridisk integrering; det handler også om samspill mellom kulturer, og forbindelsene som knytter samfunn sammen.
  • 900 milliarder dollar planlegges investert i initiativet de ti neste årene. I 2015 overførte Kina 82 milliarder dollar til de tre statseide bankene for OBOR-prosjekter.

Kilde: TIME, Wikipedia.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018