Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI, Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef for tunneler i COWI og Kjartan Hove, Prosjektdirektør Vest i Statens Vegvesen.

Signerte kontrakt for fellesprosjektet Arna – Stanghelle


21.12.2022

Statens Vegvesen, Bane NOR og COWI har signert kontrakt for forprosjekt på den etterlengtede dobbeltsporede jernbane- og veistrekningen mellom Arna og Stanghelle (K5).

Strekningen er en del av baneprosjektet Arna-Stanghelle-Voss og ny E16, og inkluderer Norges største tunnelprosjekt med til sammen nesten 80 km vei- og jernbanetunneler. 

Strekningen på 27 km blir en tryggere, raskere og mer forutsigbar vei og jernbane for lokalbefolkningen og besøkende. Signeringen av kontrakten med COWI betyr at planleggingen nå er i full gang.

– Vi gleder oss til å samarbeide med COWI om forberedelsene til byggestart i 2024. Arbeidet de skal utføre omfatter blant annet detaljprosjektering, utarbeiding av konkurransegrunnlag, utslippssøknader, forundersøkelser og miljøplaner, sier Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle. 

Den anslåtte kostnaden til fellesprosjektet er satt til 26,4 mrd. kr (2021-kr). I planleggingsfasen er det i første omgang bevilget 200 mill. kr. Reisetiden på både vei og bane vil reduseres betraktelig; fra 28 til 13 minutter på bane, og 30 til 19 minutter på vei. Prosjektet tar sikte på byggestart i 2024.

Kjærkommen utbygging

I dag er veg- og jernbanestrekningen preget av lav standard og tunneler med stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. I tillegg er strekningen skredutsatt. Det gir en lite effektiv og forutsigbar reisevei for trafikanter og næringsliv, samt store kostander for samfunnet. Utbyggingen er derfor kjærkommen, ifølge Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI.

– Det er en stor seier at regjeringspartiene med SV prioriterte midler til videreutviklingen av et så viktig prosjekt, vi vet at lokalbefolkningen og reisende har ønsket seg dette i lang tid for å kunne få en sikrere transporthverdag. Som rådgivere skal vi, i samhandling med Statens Vegvesen og Bane NOR, bidra med økt verdi i prosjektet og utfordre grunnlaget for å finne løsningene som gir så høy samfunnsøkonomisk verdi som mulig, sier Asferg.

Prosjektet benytter seg av innkjøpsordningen Best Value Procurement (BVP) som vektlegger både kompetanse og prestasjon i kjøp av tjenester. 

– Vi er svært fornøyde med å bli valgt som leverandør gjennom en prosess hvor prosjektteamet ble anerkjent for erfaring og anleggsteknisk kompetanse. Vi har fått god mulighet til å utdype leveransene våre i en konkretiseringsfase og bli bedre kjent med Bane NOR og Statens Vegvesens forventninger. Vi ser fram til utfordringene vi står overfor det kommende året, med en stram framdriftsplan og en spennende samfunnsoppgave, sier Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef for tunneler i COWI.

Ta kontakt

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540