Smart og digital byplanlegging kan redde gamle industribyer

3D-modellerende treåringer, live medvirkning i Virtual Reality og feilaktig fremstilling av en grønn byggebransje. Det var noen av temaene som ble løftet frem da COWI arrangerte byfrokost om smarte byer i Fredrikstad.

– Det som var Science fiction før er helt vanlig nå. Og det vi kalte roboter på 80-tallet klipper nå gresset i hagen vår mens vi lager middag med ferske råvarer levert på døra fra nettbutikken. Alle disse teknologiske trendene påvirker i stor grad også byene våre, sa Kathrine Strøm, utviklingssjef for byutvikling i COWI under innledningen til byfrokosten.

Byfrokosten, som hadde temaet "Smarte byløsninger for fremtidens Fredrikstad" lokket 130 deltakere til COWIs byfrokost i Fredrikstad. Det er den tredje byfrokosten COWI arrangerer om smarte og bærekraftige byer.

Fra tegnebrett til 3D-modellering for barn

Strøm skisserte også et generasjonsskifte som vil påvirke arbeidstakerne i rådgivningsbransjens fremtid.

– Vi vil se et tydelig generasjonsskifte fra min generasjon og til fremtidens planleggere og ingeniører. Da jeg gikk på Ås, hadde de flinkeste studentene kanskje investert i tegnebrett til hybelen. I dag spiller barn Minecraft på mobilen fra 3-4-årsalderen, som i praksis er 3D-modellering. De har helt andre forutsetninger når de inntar bransjen, sa Strøm.

Digitalisering og utvikling går hånd i hånd

Janne Walker Ørka, leder for Bærekraftig utvikling i COWI, sier at Fredrikstad er et godt eksempel på en by som omgående bør gripe om smartere tenking i byutviklingen. Og som i tillegg har kanskje spesielt gode forutsetninger for å lykkes med en smartbystrategi.

– Digitalisering skaper nye og spennende muligheter for eiendomsutviklere, byutviklere og utbyggere, og den teknologiske utviklingen gir fantastiske muligheter. Parallelt pågår en rekke store utviklingsprosjekter i Fredrikstad.

Hun påpeker at mulighetsrommet ligger i kombinasjonen av den digitale utviklingen og de ferske byutviklingsprosjektene, og sier at det er dette vinduet kommuner og beslutningstakere bør gripe.

Må være tidlig ute

– Konseptene og rammene for byens utvikling legges nå, og man står fritt til å utvikle betydelige områder med fremtidsrettede, smarte løsninger. For Fredrikstad kan det bety muligheten til å ta en lederrolle som den nyest utviklede byen i Norge som bygges med smartteknologi som grunnfundament. Dette kan også bli løsningen for å tiltrekke seg høyt utdannede arbeidstakere og kunnskapsbedrifter. Det har stor betydning for om byene lykkes i en digital, smart fremtid.

Disse perspektivene ble også løftet frem i en kronikk i Fredrikstad Blad signert Walker Ørka og Fredrikstad-kollega Ståle Werner Nielsen.

Gamle industribyer kan reddes av smarte industrier

Her skriver de at den digitale revolusjonen samtidig minner oss på en utvikling som har vært vond for mange.

– Tidligere besto en vesentlig del av jobbmarkedet i arbeiderbyen Fredrikstad av industri, og mange av de som flyttet hit for å jobbe for 20–30 år siden, startet i jobber som ikke lenger finnes. Vi tror at Fredrikstad – og andre lignende byer – kan snu utviklingen til noe positivt; at byens tidligere gullæra som industrihovedsete kan «gjenfødes» i ny drakt gjennom smarte og digitale industrier, skrev Walker Ørka og Werner Nielsen i kronikken.

Raskere og sikrere med Virtual Reality

Mot slutten av dagen måtte de 130 deltakerne bokstavelig talt feste brillene og se nærmere på hvordan smartteknologi de siste årene har flyttet beslutningstakere, utbyggere, grunneiere og publikum fra en teknisk og lite tilgjengelig papirskisse på bordet og inn i 3D-modeller på mobilen.

BIM-koordinator for veg i COWI, Kristine Borgersen, presenterte hvordan videreutvikling av 3D-modeller og Virtual Reality (VR) endrer måten vi arbeider i prosjekter. Hun brukte et boligprosjekt i Sarpsborg, Roligheten, som eksempel.

– På vårt aller første møte med utbyggere og kommunen presenterte vi to alternative skisser i 3D-modellen, en med høy tetthet og en med lav. Slik fikk de med en gang sett ulike alternativer, med tetthet, dimensjoner, solforhold og avstander i en visuell helhet, sa Borgersen.

Etter å ha sett modellen var ikke kommunen i tvil – de så at en tettere bebyggelse faktisk kunne bidra positivt til utviklingen av nabolaget. Borgersen er selv ikke i tvil om at aktiv bruk av modeller på et tidlig stadiet i prosjektet sparer verdifull tid i prosjektet.

– Gode 3D-modeller gir bedre beslutningsgrunnlag. Beslutningstakere vet hvilke løsninger de går videre med, og naboer får mulighet til å se hvor de nye boligene vil kaste skygger. Det gir raske beslutninger, og trygge og forutsigbare prosesser.

Enkel vei mot virtuell virkelighet

Virtual Reality kan gjøres enklere enn med hololens-briller til 35.000 kroner. Til slutt i arrangementet fikk nemlig samtlige av de 130 deltakere bli med til prosjektområdet på Roligheten. Ved å feste blant de enkleste versjonene av 3D-briller som i dag finnes på markedet direkte på mobilen, befant plutselig salen seg på utbyggingsområdet.

– Modeller tar over for den vanlige tegningen, og folk får en dimensjoner og en opplevelse av hvordan dette blir, som de tidligere ikke har hatt før byggene står ferdig. Denne utviklingen går bare en vei, og det er i visualiseringens favør, avsluttet Borgersen.

Ikke så grønn byggebransje

Videre presenterte utviklingssjef i Bygninger i COWI, Erik Rigstad, en positiv utvikling i byggebransjen – men som kanskje ikke er så grønn som mange tror.

– Mange lever lykkelige med tallene som viser at byggebransjen har marginale utslipp, rundt 2 prosent av klimautslippene våre. Men vi må ikke se oss blinde på disse tallene. Energien vi bruker på å produsere materialer er ikke regnet med under Bygg-segmentet, men er medregnet under industri og transport. Utslippene hører allikevel til byggebransjen. Det er heller ikke utslippene fra transporten av materialer og avfall til og fra byggeplassen, sa Rigstad.

Samtidig ser han svært lyst på hvordan byggebransjen kan utvikle seg i fremtiden: Mot energikompenserende og -produserende nullutslippsbygg og nullutslippsnabolag.

– Byggenæringen har aldri vært mer spennende enn i dag. Den tiltrekker seg svært dyktige folk som vil endre og forme fremtiden, sier Rigstad.

Samtidig mener han bransjen har særlig ett punkt de må jobbe videre med. Dette vil kreve tverrfaglig samarbeid.

– I dag jobber vi med en rekke forskrifter som tidvis jobber mot hverandre. Vi trenger samarbeidsformer som berører hele verdikjeden og som gjør at det lønner seg for alle å bygge bærekraftig og med god kvalitet. Her har vi en vei å gå, avsluttet Rigstad.

Byfrokost er en frokostseminarserie arrangert av rådgiverselskapet COWI som gir ny innsikt i smarte og bærekraftige byer. Tidligere byfrokoster har blitt holdt i Oslo og Kristiansand, hvor smart mobilitet og selvkjørende biler har vært tema.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057